Sara Doedes Pol  ‎(I000023)‎
Naam:
Sara Doedes Pol

Geslacht: VrouwVrouw
      

Geboorte: 4 maart 1799 Niezijl gem Grijpskerk
Overleden: 22 maart 1885 ‎(Leeftijd 86)‎ Leek
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 4 maart 1799 Niezijl gem Grijpskerk

Kwaliteit van de gegevens: 0
Huwelijk Joannes Henricus Leuring‎(h)‎ - 10 september 1837 ‎(Leeftijd 38)‎ Leek

Kwaliteit van de gegevens: 0

Bron: No Title


Toon details Notitie: Tekst van de Huwelijksakte van Johannes Henderikus Leuringh en Sara Pol

In het Jaar achttienhonderd zevendertig den Tienden September, des voormiddags om Elf uren Zijn voor ons Burgemeester Officier van den Burgerlijken stand van de Gemeente Leek gecompareerd: Johannes Henderikus Leuring, weduwenaar vanSantée, waarvan de doodacte hiebij annex, oud vijfenzestig Jaren, van beroep Landbouwer, geboren en wonende te Tolbert, meerderjarige zoon van wijlen Hindrik Leuringh en van wijlen Martien Halbes, in leven ehelieden Landbouwers, wonen aldaar overleden blijkens acten van overlijden hier annex De partijen hebben voorts verklaard, en zijn desnoods bereid met eede te bevestigen, dat de Grootouders des Bruidegom zoo van vaders als moeders zijde zijn overleden; Zijndewege zijne jaren geen certificaat van voldoening aan de Nationale Militie benodigd.- en Sara Pol, Jongdochter, oud achtenzestig jaren, zonder bepaald beroep, wonende te Leek, geboren te Niezijl, gemeente Grijpskerk, meerderjarige dochannes Pol, van beroep Kastelein, wonende te Leek - waarvan de vereischte toestemming blijkens daarvan opgemaakte en behoorlijk geregistreerde acte van den achtsten September dezes jaars, voor Meester Herman Pieter Wichers, notaris tn beleden, aan deze Huwelijksacte geannexeerd, - en van Jetske Mennes, zonder beroep, wonende te Leek, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit Huwelijk gevend.
Welke ons verzocht hebben, het door hen voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken, waarvan de afkondigingen voor den Hoofdingang van ons Huis der Gemeente zijn geschied op Zondag den Zeventwintigsten Augustus en derden September dezedes voormiddags om Elf uren. Geene verhindering tegen dit Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, zoo hebben wij aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der bij dezen geannexeerde stukken alsmede van het Zesde Hoofdstuk van den Tirlijk wetboek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd, of zij elkanderen wederkerig tot Man en tot Vrouw wilden aannemen? Waarop door elk derzelven een toestemmend antwoord is gegeven, enaard in naam der wet dat Johannes Henderikus Leuringh en Sara Pol door het Huwelijk verbonden zijn. Van al het welk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Alef Jans ter Veld, oud drieënveertig Jaren, Kastelein, Cristoveertig Jaren, veldwachter, Jan Almoes, oud Zevendertig Jaren, daglooner en Tonko Tonkend, oud negentwintig Jaren, Klerk, wonende de viergemelde getuigen te Leek, en bestaan aan de Contractanten in geen graad van maagschap.
En hebben de Comparanten, benevens de getuigen en ons is verteekend, na gedane voorlezing.

Overleden 22 maart 1885 ‎(Leeftijd 86)‎ Leek

Kwaliteit van de gegevens: 0
Overleden 23 maart 1958 ‎(Leeftijd 159)‎

Kwaliteit van de gegevens: 0

Bron: No Title

Begrafenis Tolbert

Kwaliteit van de gegevens: 0
Bekijk details betreffende ...


Directe familie  (F000005)
Joannes Henricus Leuring‎(h)‎
1772 - 1863


Notities

Notitie
1 RIN 364
Huwelijk Tekst van de Huwelijksakte van Johannes Henderikus Leuringh en Sara Pol

In het Jaar achttienhonderd zevendertig den Tienden September, des voormiddags om Elf uren Zijn voor ons Burgemeester Officier van den Burgerlijken stand van de Gemeente Leek gecompareerd: Johannes Henderikus Leuring, weduwenaar vanSantée, waarvan de doodacte hiebij annex, oud vijfenzestig Jaren, van beroep Landbouwer, geboren en wonende te Tolbert, meerderjarige zoon van wijlen Hindrik Leuringh en van wijlen Martien Halbes, in leven ehelieden Landbouwers, wonen aldaar overleden blijkens acten van overlijden hier annex De partijen hebben voorts verklaard, en zijn desnoods bereid met eede te bevestigen, dat de Grootouders des Bruidegom zoo van vaders als moeders zijde zijn overleden; Zijndewege zijne jaren geen certificaat van voldoening aan de Nationale Militie benodigd.- en Sara Pol, Jongdochter, oud achtenzestig jaren, zonder bepaald beroep, wonende te Leek, geboren te Niezijl, gemeente Grijpskerk, meerderjarige dochannes Pol, van beroep Kastelein, wonende te Leek - waarvan de vereischte toestemming blijkens daarvan opgemaakte en behoorlijk geregistreerde acte van den achtsten September dezes jaars, voor Meester Herman Pieter Wichers, notaris tn beleden, aan deze Huwelijksacte geannexeerd, - en van Jetske Mennes, zonder beroep, wonende te Leek, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit Huwelijk gevend.
Welke ons verzocht hebben, het door hen voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken, waarvan de afkondigingen voor den Hoofdingang van ons Huis der Gemeente zijn geschied op Zondag den Zeventwintigsten Augustus en derden September dezedes voormiddags om Elf uren. Geene verhindering tegen dit Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, zoo hebben wij aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der bij dezen geannexeerde stukken alsmede van het Zesde Hoofdstuk van den Tirlijk wetboek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd, of zij elkanderen wederkerig tot Man en tot Vrouw wilden aannemen? Waarop door elk derzelven een toestemmend antwoord is gegeven, enaard in naam der wet dat Johannes Henderikus Leuringh en Sara Pol door het Huwelijk verbonden zijn. Van al het welk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Alef Jans ter Veld, oud drieënveertig Jaren, Kastelein, Cristoveertig Jaren, veldwachter, Jan Almoes, oud Zevendertig Jaren, daglooner en Tonko Tonkend, oud negentwintig Jaren, Klerk, wonende de viergemelde getuigen te Leek, en bestaan aan de Contractanten in geen graad van maagschap.
En hebben de Comparanten, benevens de getuigen en ons is verteekend, na gedane voorlezing.
Huwelijk Tekst van de Huwelijksakte van Johannes Henderikus Leuringh en Sara Pol

In het Jaar achttienhonderd zevendertig den Tienden September, des voormiddags om Elf uren Zijn voor ons Burgemeester Officier van den Burgerlijken stand van de Gemeente Leek gecompareerd: Johannes Henderikus Leuring, weduwenaar vanSantée, waarvan de doodacte hiebij annex, oud vijfenzestig Jaren, van beroep Landbouwer, geboren en wonende te Tolbert, meerderjarige zoon van wijlen Hindrik Leuringh en van wijlen Martien Halbes, in leven ehelieden Landbouwers, wonen aldaar overleden blijkens acten van overlijden hier annex De partijen hebben voorts verklaard, en zijn desnoods bereid met eede te bevestigen, dat de Grootouders des Bruidegom zoo van vaders als moeders zijde zijn overleden; Zijndewege zijne jaren geen certificaat van voldoening aan de Nationale Militie benodigd.- en Sara Pol, Jongdochter, oud achtenzestig jaren, zonder bepaald beroep, wonende te Leek, geboren te Niezijl, gemeente Grijpskerk, meerderjarige dochannes Pol, van beroep Kastelein, wonende te Leek - waarvan de vereischte toestemming blijkens daarvan opgemaakte en behoorlijk geregistreerde acte van den achtsten September dezes jaars, voor Meester Herman Pieter Wichers, notaris tn beleden, aan deze Huwelijksacte geannexeerd, - en van Jetske Mennes, zonder beroep, wonende te Leek, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit Huwelijk gevend.
Welke ons verzocht hebben, het door hen voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken, waarvan de afkondigingen voor den Hoofdingang van ons Huis der Gemeente zijn geschied op Zondag den Zeventwintigsten Augustus en derden September dezedes voormiddags om Elf uren. Geene verhindering tegen dit Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, zoo hebben wij aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der bij dezen geannexeerde stukken alsmede van het Zesde Hoofdstuk van den Tirlijk wetboek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd, of zij elkanderen wederkerig tot Man en tot Vrouw wilden aannemen? Waarop door elk derzelven een toestemmend antwoord is gegeven, enaard in naam der wet dat Johannes Henderikus Leuringh en Sara Pol door het Huwelijk verbonden zijn. Van al het welk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Alef Jans ter Veld, oud drieënveertig Jaren, Kastelein, Cristoveertig Jaren, veldwachter, Jan Almoes, oud Zevendertig Jaren, daglooner en Tonko Tonkend, oud negentwintig Jaren, Klerk, wonende de viergemelde getuigen te Leek, en bestaan aan de Contractanten in geen graad van maagschap.
En hebben de Comparanten, benevens de getuigen en ons is verteekend, na gedane voorlezing.

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Huwelijk No Title
Huwelijk No Title
Huwelijk No Title
Overlijden van een partner No Title
Overleden No Title

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Verwanten
Gezin met Joannes Henricus Leuring‎(h)‎
Partner
Joannes Henricus Leuring‎(h)‎ ‎(I000021)‎
Geboorte Nietap
Overleden 9 juni 1863 ‎(Leeftijd 91)‎ Leek
27 jaren

 
Sara Doedes Pol ‎(I000023)‎
Geboorte 4 maart 1799 Niezijl gem Grijpskerk
Overleden 22 maart 1885 ‎(Leeftijd 86)‎ Leek

Huwelijk: 10 september 1837 -- Leek