Historische Kring gemeente Leek e.o.

Nieuwsflitsen

 • Stambomen

  In het menu bovenaan zijn bij Genealogieën  de stambomen te vinden van het geslacht Leuring, en van de bewoners van de borg Nienoord.
  Bij Weblinks zijn verwijzingen naar nog meer genealogieën te vinden

   
 • facebook

   

:: Bibliotheek ::

boeken

Onze vereniging beheert een eigen bibliotheek. Leden kunnen hieruit gratis lenen. In 2011 is de volledige bibliotheekcatalogus gedigitaliseerd. Deze online-bibliotheek is te vinden in het hoofdmenu links: klik na “Bibliotheek” op “Categorieën”. Klik daarna op de gewenste categorie om te kijken wat er aanwezig is. Naast de boeken(titels) zijn ook b.v. de artikelen uit ons kwartaalblad als titels in deze digitale catalogus opgenomen.
De titels zijn in eerste instantie per onderwerp ingedeeld. (Dat zijn de eerste tien categorieën.) Indien dat niet mogelijk is, worden de titels geografisch ingedeeld.
Er is daarnaast nog de mogelijkheid om te zoeken in titel en ondertitel. Klik dan op “zoeken in de catalogus”.
De bibliotheek wordt nog voortdurend uitgebreid.
Overtallige boeken worden te koop aangeboden.

Elke zaterdag is onze bibliothecaris Albert Graansma  van 14 h tot 16 h aanwezig (behalve in de maanden juni, juli en augustus) in ons verenigingsgebouw  Tolberterstraat 68 (tussen de Oude Ulo en het gemeentehuis) te Leek. Hij adviseert u graag . Kom langs, drink een kop koffie, maak een praatje en een keuze!

Bibliotheek

 
Even weer extra aandacht voor onze eigen uitleenbibliotheek met meer dan 500 titels: historische atlassen, naslagwerken, tijdschriften, genealogische publicaties, historische romans  en niet te vergeten  alle (25) jaargangen van ons kwartaalblad Historisch Leek .
 Leden kunnen hieruit gratis lenen. Sinds april 2012  gevestigd in ons nieuwe verenigingsgebouw
Tolberterstraat 68 (tussen  het gemeentehuis en de Oude Ulo) te Leek.
Onze catalogus is gedigitaliseerd, en via de website te raadplegen en te doorzoeken. Kies hiervoor in het menu links voor Bibliotheek.

Enige titels:

 •  De Leekster Tak, Laiksterstroek en Likeblom -  S.J.Th.  Homan
  Tussen hunze en Lauwers - G.H. Ligterink, Leek 1989
 • De Wolveschans in historisch perspectief, langs landelijke lijnen in Leek - G.Hadders
 • Geschiedverhaal van een Ommelander notabele - Bergsma/Waterbolk, Groningen 1991.
 •  Leekster buitenvaarders op weg naar de Oostzee - S.Cazemier, 2002
 • Leekster schans, schakel in een keten - Hadders, 1992
  De atlas van Huguenin 1819-1829  -  M. Schroor en H.J.G. Versfelt
 • De bloeitijd en het verval van de Ommelander adel - H. Feenstra
Elke zaterdag van 14 h tot 16 h is onze bibliothecaris  Albert Graansma  aanwezig (behalve in de maanden juni, juli en augustus). Hij adviseert u graag . Kom es langs en maak een keuze!
meer informatie hier.

Verhuizing

3 maart 2012 - vandaag heeft het bestuur de bibliotheek verhuisd naar het nieuwe onderkomen naast het Gemeentehuis. Vanaf zaterdag 10 maart is de bibliotheek daar geopend op de normale tijden.

verhuizing03  
klik op de afbeelding voor meer foto's 

Verenigingsgebouw

28 feb 2012 - Vanaf vandaag is onze vereniging huurder van de voormalige bodewoning tussen het gemeentehuis en de Oude Ulo. Vanmiddag werd op het gemeentehuis het huurcontract getekend, namens onze vereniging door  onze voorzitter Epko H. Bult, en namens de gemeente door wethouder Tanja H. Haseloop. Hiermee is een langgekoesterde wens van het bestuur  in vervulling gegaan, nl een eigen ruimte voor de Historische Kring. Het gebouw biedt volop ruimte voor de bibliotheek, en onze kollektie historische voorwerpen. Ook is er ruimte voor vergaderingen, en werkruimte voor vrijwilligers die aan artikelen voor Historisch Leek willen werken, met de bibliotheek binnen handbereik.
Komende zaterdag 3 maart wordt de bibliotheek, die nu nog gastvrijheid geniet bij boekhandel Bronsema-Bosman, verhuisd naar ons nieuwe onderkomen.
In verband daarmee kunnen er zaterdag geen boeken geleend worden. Hulp bij de verhuizing  (vanaf 09:00 u ) is uiteraard welkom.  Vanaf 10 maart zal onze bibliothekaris Albert Graansma weer zoals gewoonlijk 's  zaterdags van 14:00 u tot 16:00 u aanwezig zijn voor het uitlenen van boeken.

12-0182       12-0183  

                                

 

12-0185                  12-0186

                                              

 

 

Boeken te koop

 

Hieronder een kleine selectie van boeken die  verkrijgbaar op de zaterdagmiddagen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

 

De Leek, de geschiedenis ; Historische Kring Gemeente Leek en omstreken

 Leekster Schans, schakel in een keten ; Geert Hadders

 Auwema, eigenerfden in Tolbert ; Leo Martinus

 Anna van Ewsum, haar afkomst, haar leven, haar wereld ; Wouter van Schie

 Jubileumnummer Historisch Leek, januari 2012

 Het slaapstee van Diene Fij ; Iwe Postema

 Een fietstocht langs de dodenakkers in de gemeente Leek ; Stichting Anna van Ewsum

 Turf op de grens ; Geert Hadders

 100 jaar VvV Leek en Omstreken 1909-2009 ; Jan Bolling en Epko Bult

 Het ontstaan van de Gereformeerde kerk te Leek ; Siebrand Homan

 Nienoord, historie van een Groninger borg ; Reinder Hovinga

 Geschiedenis van Vredewold ; (secretaris) Jan Sijbolts

 Duizend jaar Vredewold en een halve eeuw coöp. zuivelfabriek “Zuidelijk Westerkwartier” ; W.T. Vleer