Historische Kring gemeente Leek e.o.

Nieuwsflitsen

  • Stambomen

    In het menu bovenaan zijn bij Genealogieën  de stambomen te vinden van het geslacht Leuring, en van de bewoners van de borg Nienoord.
    Bij Weblinks zijn verwijzingen naar nog meer genealogieën te vinden

     
  • facebook

     

Korte  inhoud  Historisch Leek 30-04, oktober 2016 

 (De samenvatting van eerdere nummers vind u in het menu links bij "Kwartaalbad")

omslag30 01Als die eikenboom kon praten, Kees Kleiker als onderduiker in de oorlog 1940-1945, deel 4, door Jacob en Geert Kleiker

De broers Kleiker vervolgen hun verhaal over onderduiken in WO II. De titels van de verschillende hoofdstukjes geven aan waar het deze keer over gaat:

Buren familie Tel
Bezoek van zijn moeder en zus
Terug naar Terheijl 32
Hulp aan onderduikers;
de Distributiestamkaart
Tweede distributiestamkaart
Fokke de Vries en zijn dubbele moraal
Vrijstelling van arbeidsdienst.

Door het lezen van dit persoonlijke familieverhaal krijg je een realistisch beeld van het leven tijdens de tweede wereldoorlog in Lettelbert en Pasop en omgeving.

Leuringh, een vooraanstaande familie in Vredewold, deel 3, door Sikke Cazemier

Dit deel begint met het vermelden van het afbranden van de historische boerderij Sintmaheerd van – ooit – de familie Leuringh op dinsdag 26 juli 2016.
In dit vervolgverhaal van Cazemier gaat het over Johannes Hendericus Leuringh (1772-1863), als landbouwer en landeigenaar en als vervener. Een artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden gaat over de boekweitlanden bij het Bolmeer.Toentertijd werd ook door Leuringh, boekweit verbouwd.

Leekster orgelhistorie (15 jaar later), door Victor Timmer

In de jaren ’90 van de vorige eeuw gaf  Timmer een impressie wat er aan orgels in kerk en kapellen in de gemeente Leek stond en misschien nog wel staat. Het orgelbezit is veranderd. Timmer beschrijft op interessante wijze de huidige orgels in de diverse kerken. Een overzicht: Boerakker, gereformeerde kerk; Leek, Nienoordse kapel op de Dam; Midwolde, dorpskerk, grote orgel; Midwolde, dorpskerk, koororgel; Tolbert, dorpskerk, grote orgel; Uniek kabinetorgel dat in de Tolberter kerk staat. Van dit laatste kabinetorgel geeft Timmer een korte beschrijving en in een laatste hoofdstuk vertelt hij over restauratieplannen van het kabinetorgel. Intussen is het kabinetorgel gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen.

Rondblikken’ in Leek en omstreken, door  de redactie.

Onder redactie van ‘Blikvanger’ Johan A. Bodewes (later Jaap J. Homan) verschenen er in de laatste kwart van de vorige eeuw veel historisch getinte afleveringen in de rubriek ‘Noorder Rondblikken’ in het Nieuwsblad van het Noorden. Oud nieuws in de provincies Groningen en Drenthe werd in historisch perspectief gezet. Op gezette tijden zullen in Historisch Leek één of meer afleveringen, die betrekking hebben op Leek en omstreken, worden geplaatst. In dit nummer twee afleveringen:

Rijtuighouders in het begin van deze eeuw
Twee jachtvrienden als stropers.

 

Korte inhoud Historisch Leek 30-3, juli/augustus 2016

 

omslag30 01Als die eikenboom kon praten, Kees Kleiker als onderduiker in de oorlog 1940-1945, deel 3, door Jacob en Geert Kleiker

Jacob en Geert Kleiker vervolgen hun verhaal over onderduiken in de Tweede Wereldoorlog. De laatste aflevering eindigde met het hoe de Duitsers radio’s vorderden en hoe deze maatregel werd omzeild.

In aflevering 3 vertellen de broers over razzia’s en de berichtgeving daarover. Kees Kleiker hield zich ook op bij de familie Donkerbroek op de Pasop, ook bij de buren, de familie Tel waren onderduikers, de situaties op beide boerderijen wordt beschreven, onder andere het maken van boter.

Leuringh, een vooraanstaande familie in Vredewold, deel 2 door Sikke Cazemier

Ook dit is een vervolgverhaal, over de leden van de vooraanstaande familie Leuringh uit Tolbert, Vredewold.

Johannes Hendericus Leuringh (1772-1863), werd als twintigjarige eigenerfde, al uitgenodigd voor de Staten van de Groninger Ommelanden. Een hele eer voor zo’n jonge man. Verder gaat het in dit artikel over de familie van moeders kant: de familie Alles, ook een belangrijke familie uit Tolbert.

Na de Franse revolutie werd J.H.Leuringh schout, later burgemeester van de gemeente Leek. Over het gezin Leuringh schrijft Cazemier ook in deze aflevering.

Sintmaheerd speelt een belangrijke rol in Sikke Cazemiers verhaal.

Boekverkoper bij Bronsema. Werken en wonen in Leek, begin jaren ’70 van de 20e eeuw, door Bob Jongschaap

Jongschaap was boekverkoper bij de boekhandel Bronsema in Leek. Jongschaap beschrijft hoe hij bij Bronsema werd benoemd en hoe hij er enkele jaren werkte. Hij verhuisde van Den haag naar Leek. Uitgebreid beschrijft hij zijn bemoeienis met de Leekster Courant en de drukkerij. Het verhaal geeft een prachtig beeld van Leek in de jaren ’70.

30 jaar Historische Kring gemeente Leek en omstreken 1986-2016.

Een klein berichtje in de Leekster Courant: “Maandagavond 28 april vond in café De Oude Bank aan de Tolberterstraat in Leek de oprichtingsvergadering van de Historische Kring Leek plaats”.

Historische route door Leek en Midwolde in 2016

Aankondiging van de start van de route die gereden wordt elke eerste zaterdag van de maand vanaf het Informatiecentrum van Nienoord. Ook de Streekproductenmarkt bij de boerderij Oosterheerdt wordt aangedaan.


 

Korte inhoud Historisch Leek 30-2, april  2016

 

omslag30 01Leuringh, een vooraanstaande familie in Vredewold, deel 1, door Sikke Cazemier

Leden van de familie Leuringh bekleedden een paar honderd jaar een vooraanstaande plaats in Leek, Tolbert, Vredewold en in de provincie Groningen.
De Leuringslaan in Tolbert en enkele grafstenen herinneren nog aan deze vooraanstaande familie van grootgrondbezitters, verveners, ontginners, landbouwers en bestuurders.
Cazemier vertelt in een aantal afleveringen het verhaal van de Leuringhs vanaf de 18e eeuw. Deze keer gaat het tot en met het verhaal van Hendrik Leuringh, die boer werd op de Sintmaheert, de boerderij aan de Leuringslaan in Tolbert die onlangs is afgebrand.

Eekschillers op de schilhoek in Leek, door Harry Boonstra

Weilanden en andere stukken grond werden vaak afgeschermd met singels van eikenhakhout. Een keer in de ongeveer 6 jaar werd het hout gekapt door arbeiders van de Veluwe; zij kapten de bomen en die werden ontdaan van de bast, de eekschors. Het eekschillen vond plaats aan de Schilhoek in Leek

H.Tjoelker fourage- en kunstmesthandel b.v., door Bert Zuiderveld

Een prachtig verhaal over Hendrik Tjoelker, die meer dan 60 jaar geleden aan de Diepswal bij het Leekster Hoofddiep Een onderneming starte en deze verder wist uit te breiden tot in de 21e eeuw. Het verhaal van een hardwerkende ondernemersfamilie.

De kerk van Lettelbert, door Anneke Smits

Op 27 december 2015 was er voor de laatste keer dienst in de Hervormde kerk van Lettelbert. Anneke Smits heeft verteld over haar jeugdjaren tijdens en na de oorlog toen haar vader koster was in de kerk van Lettelbert. Het kerkje van Lettelbert is in de dertiende eeuw gebouwd. Op dit moment geeft Ronald Medema er iconenles in de consistorie.

 

 

Als die eikenboom kon praten, Kees Kleiker als onderduiker in de oorlog 1940-1945, deel 2 - door Jacob en Geert Kleiker

Jacob en Geert Kleiker zoeken naar gegevens over de oorlogstijd1940-1945 en het onderduiken van hun vader Kees Kleiker. Het uitgebreide en rijk geïllustreerde verslag, dat als boekwerk in een beperkte oplage is verschenen, is eigenlijk al zeer indrukwekkend. Door interviews en persoonlijke ervaringen is het verslag een boeiend leesbaar verhaal geworden dat een goed beeld geeft van datgene wat er in Lettelbert tijdens de tweede WO is gebeurd. De broers Kleiker doen een oproep om foto’s of ander materiaal uit de periode van de 2e wereldoorlog beschikbaar te stellen.
In het tweede deel van het oorlogsverhaal gaat het over de onderduikerstijd van Kees Kleiker in de oorlog van 1940-1945.

Korte inhoud Historisch Leek 30-1, januari  2016

 

omslag30 01Dit nummer van Historisch Leek staat in het teken van gebeurtenissen in 2015  waaraan de Historische Kring heeft meegewerkt: Stolpersteine, tentoonstelling Shalom en Moi. opknappen van een reclame”bord” in Nietap, enzovoort.
Er zijn verslagen, historische achtergrondenen fotoreportages.

‘Bomen in Leek’ door Wigbold van Ewsum jr. (Geert Hadders)

Het herinrichtingsproject Leek-Nietap werd in september 2015 officieel afgesloten. Wigbold van Ewsum (alias Geert Hadders) verscheen in oud kostuum en hij liet zijn licht in dichtvorm schijnen over het nieuwe centrum van Leek. Het 1e exemplaar van Historisch Leek (’t) LEEK als vanouds” werd aan de burgemeester van Leek overhandigd. De tekst van het mooie verhaal kunt u in Historisch Leek lezen.

Shalom en Moi, de wandeling, door Herman Oosterman

Het eerste deel van de wandeling Leek-Westerbork werd door Herman Oosterman gepresenteerd en het eerste exemplaar werd aangeboden aan Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting.


Shalom en Moi, de openingstoespraak door Ronald Leopold

Ronald Leopold opende de prachtige tentoonstelling Shalom en Moi met als onderwerp de Joden (shalom) te midden van de Leekster bevolking (moi). Ronald Leopolds toespraak is integraal afgedrukt. U moet weten dat Ronald in Leek heeft gewoond aan de Oldenoert.

Shalom en Moi, een tentoonstelling over de joodse inwoners van het Westerkwartier, door Willy van der Schuit

Het derde artikel dat aan Shalom en Moi wordt gewijd is een historische onderbouwing van de tentoonstelling door historica Willy van der Schuit. Ze geeft een prachtig beeld van de grote joodse gemeenschap in het centrum van Leek. Eén van de conclusies is dat de Joden midden in de Leekster samenleving stonden in de periode voor de Tweede Wereldoorlog.

Emslandkampen, door Agaath Biesma

De Historische Kring en met name ons bestuurslid Agaath Biesma, organiseerde een excursie naar de Emslandkampen in het Emsland, even over de grens in Duitsland. Agaath doet verslag van een indrukwekkende excursie naar de kampen waar veel Moorsoldaten omkwamen, zowel Duitsers, Russen als Polen.

De eerste Stolpersteine in Leek, een fotoreportage

In beeld wordt weergegeven hoe op 30 oktober 2015 en op 3 november 2015 de eerste 15 Stolpersteine in Leek werden gelegd. Twee indrukwekkende bijeenkomsten.

Historische Kring Gemeente Leek en omstreken bestaat 30 jaar.

Een afdruk van het Nieuwsblad van het Noorden van 29 april 1986. Een artikel over dat in Leek een Historische Kring is opgericht.

Gevelbeschildering Denneboom ’t Piepke leek.

Tenslotte wordt er een afdruk getoond van de tekst en de illustraties ter verduidelijking van de reclamemuurschildering op het voormalige pand van Denneboom op het glas van de deur van het pand van Schuiling.