Historische Kring gemeente Leek e.o.

Nieuwsflitsen

  • Stambomen

    In het menu bovenaan zijn bij Genealogieën  de stambomen te vinden van het geslacht Leuring, en van de bewoners van de borg Nienoord.
    Bij Weblinks zijn verwijzingen naar nog meer genealogieën te vinden

     
  • facebook

     

Korte inhoud Historisch Leek 28-4, oktober 2014

omslag28 01Van 4 oktober 2014 tot half januari 2015 organiseerde de Historische Kring gemeente Leek en omstreken, samen met Nienoord een tentoonstelling in de Oranjerie op de borg Nienoord. De tentoonstelling heette DE LEEKSTER COURANT.
Nummer 4 van Historisch Leek is dan ook helemaal gewijd aan de Leekster Courant. Zeven artikelen gaan over de bekende krant van uitgever Bronsema in Leek. Er waren honderden abonnees in het Westerkwartier en het Noordenveld en ver daarbuiten.

De voorganger van 'de krant van Bronsema', door Siebrand Homan
Hwt artikel gaatt over de voorganger(s) van de Leekster Courant. Voordat Harm Jan Bronsema in het begin vcan de vorige eeuw zijn advertentieblad liet verschijnen was er al een "Advertentieblad voor Leek en Omstreken" Van dit advertentieblad verschenen er in 20 jaar meer dan 1000 afleveringen.
Uitgevers waren De Boer, Aptroot en Frölich. Van de uitgevers geeft Homan een korte levensbeschrijving. Prachtige foto's van die eerste bladen zijn afgedrukt: Advertentieblad voor Leek en Omstreken van Vrijdag den 16e Juli 1909 bijvoorbeeld!

Harm Bronsema, 'In de Druck Vond ik mijn Geluck', door Siebrand Homan.
een vervolg op het artikel over het ADVERTENTIEBLAD. Het gaat over de uitgever, krantenman Harm Bronsema. De naamgever van de drukkerij die jaren bestond in Leek en die jarenlang De Lekster Courant uitgaf. De laatste jaren beter bekend als boekhandel Bronsema en later boekhandel Bosman Bronsema. Veel oude foto's van het 'Bronsema-pand' verluchten het artikel.

Een causerie bij lichtbeelden (door Jan Niemeijer), door Harry Boonstra en Geert Hadders
Dit is een verslag van de lezing die oud-Leekster Courant-journalist Jan Niemeijer op 16 november 2010 heeft gehouden in de kerk van Midwolde. Zijn werk bij de Leekster Courant, het drukken en de verspreiding ervan stonden in dit verhaal centraal.
Niemeijer schetst in grote lijnen een beeld van Leek en Nietap rond 1970. De lezing werd verlucht met dia's. Leest u in het verhaal o.a. hoe indertijd alles met de typemachine werd gemaakt. Wat een verschil met onze digitale tijd.

Bert van Dwingelen over de Leekster Courant ,door Epko H. Bult
Van Dwingelen is jarenlang hoofdredacteur van de Leekster Courant geweest. De krant had toen een 19.000 abonnees. In 1980 werd hij hoofdredacteur van de Leekster, nadat hij in 1972 aan de Leekster Courant was verbonden als fotograaf-verslaggever. In 1999 ging de LC ter ziele en toen was Van Dwingelen zijn baan kwijt. Hij was zo langzamerhand het gezicht van de Leekster Courant geworden. Tjerk Bekius en Harry Boonstra hebben met Bert thuis bij hem gepraat en zijn verhaal op film vastgelegd. Epko Bult heeft daarvan een interviewverslag gemaakt.

Van een artikelenserie in de Leekster Courant tot boek, door Geert Hadders
behalve krantenman was Harm Jan Bronsema ook boekhandelaar, boekdrukker en handelsdrukker, zoals hij zijn bedrijf aankondigde. Zo zijn er in de loop van de jaren heel veel boeken bij Bronsema gedrukt.. In de 90er jaren van de vorige eeuw, verscheen er een fondslijst met dertien boeken die waren uitgegeven. Een boek was gevormd door de in de Leekster Courant verschenen dorpsbeschrijvingen. De beschrijvingen werden in boekvorm uitgegeven: Rond Terpen en Brinken.
Over dit boek gaat dit artikel van Geert Hadders.

De functie van een streekkrant, door Frederik L. van Tuinen
De Leekster Courant heeft veel betekent in het Westerkwartier, Noordenveld en verre omstreken. In 't Boek van Zwart, verschenen bij het afscheid van burgemeester Zwart, schetst Frederik van Tuinen namens de redactie van de Leekster Courant de betekenis van deze streekkrant.

Korte inhoud Historisch Leek 28-3, juli/augustus 2014

omslag28 01Achtergronden bij het boek Anna van Ewsum, haar afkomst, haar leven, haar wereld. De fascinerende zoektocht naar feiten - door Wouter van Schie
De auteur vertelt hoe hij in aanraking kwam met Anna van Ewsum. Na het zien van de botten in de grafkisten in de kelder van de kerk van Midwolde en gesprekken met Reinder Hovinga, de vroegere kerkgids van Midwolde, waren aanleiding om meer te willen weten over Anna van Ewsum. Wouter van Schie besloot een boek over haar te schrijven. In dit artikel ging de auteur op zoek naar Anna, virtueel maar ook fysiek naar de plaatsen in Duitsland en Polen die iets te maken hadden met de bewoonster van Nienoord. Van deze bezoeken doet Van Schie verslag in dit artikel. Op zondag 9 november aanstaande verzorgt Wouter van Schie een presentatie over Anna van Ewsum in borgmuseum Nienoord.

Grasdrogerijen in de gemeente Leek, deel 4 - door Henk Cazemier.
In het vierde deel van Grasdrogerijen in de gemeente Leek , geeft Cazemier ons een kijkje in de geschiedenis van de grasdrogerij ‘Midwolde en Omstreken G.A.’ en de grasdrogerij aan de Diepswal aan de hand van vooral redactionele artikeltjes uit de Leekster Couranten en het Nieuwsblad van het Noorden. In 1967 wordt besloten de grasdrogerij in Midwolde op te heffen, in 1958 was men aan de Diepswal al gestopt met grasdrogen.

Firma Ligthart en Zonen, meubelmakerij -  door Bert Zuiderveld
Weer een stukje geschiedenis van neringdoenden in Leek. Bijna een eeuw lang verdiende de familie Ligthart de kost met het op ambachtelijke wijze vervaardigen van meubels en de verkoop ervan. Bert vertelt het verhaal over Ligthart Meubelen, de Leekster firma, die in 1993 na zo’n 80 jaar, ophield te bestaan omdat er geen goede opvolger gevonden werd. Langzamerhand worden de verhalen over de vele Leekster middenstanders compleet. De vorige keer een verhaal over de firma Zuiderveld, nu over Meubel-Ligthart en in vorige jaargangen werden er ook geschiedenissen van bekende Leekster neringdoenden verteld.

Oorlog, deel 2- door Sikke Cazemier
De auteur is geboren en opgegroeid in Leek, zijn vader had een bakkerij naast de Hervormde Kapel op de Dam. Herinneringen aan de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Cazemier op papier gezet.
Toen de oorlog begon was Cazemier 8 jaar. Sikke  herinnert zich Leek van voor de Tweede Wereldoorlog nog, natuurlijk zijn het herinneringen, die altijd subjectief zijn. Maar de herinneringen die hij op heeft geschreven, geven wel een duidelijk beeld van de Leekster gemeenschap in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw. Hij schrijft deze keer vooral over wat de Leekster Joodse gemeenschap is overkomen in de Tweede Wereldoorlog, een indringend verhaal.

Korte inhoud Historisch Leek 28-2, april 2014

 

omslag28 01Expositie, 100 jaar Drachtster Tram 1913-2013 door Epko Bult,  Geert Hadders en Siebrand Homan

De tentoonstelling van oktober 2013 tot januari 2014 over de Drachtster Tram in de Oranjerie van de borg Nienoord, was een geweldig succes. Er kwamen bijna 3000 bezoekers in zo'n 10 dagen! Dit artikel geeft een impressie van de voorbereiding, de tentoonstelling, de film van Tjerk Bekius en de reacties van de bezoekers.
In 2014 is er weer een tentoonstelling: De Leekster Courant. De opening is op 4 oktober 2014.

'Het bordje verboden toegang negeren en gewoon aanbellen'. Het definitieve verhaal over Nienoord ? door Joost Eskes

In april 2013 bood Wouter van Schie het eerste exemplaar van het boek "Anna van Ewsum, haar afkomst, haar leven, haar wereld" aan burgemeester Hoekstra van Leek aan. Het is een prachtig lees- en kijkboek geworden. Een prachtig boek van Wouter van Schie, neerlandicus, tekstschrijver, docent, toneelschrijver, regisseur en acteur. Van Schie komt met nieuwe feiten over het leven van Anna. Hij reisde Stad en Ommeland en grote delen van Duitsland af om feitenmateriaal te verzamelen en met verre familieleden van Anna van Ewsum te praten en historische plaatsen te bezoeken. Voorwaar een prachtig kijk- en bladerboek met vele mooie foto's. maar ook een boek waarin de geschiedenis van Midwolde en Leek een extra dimensie krijgt.
Eskes schrijft lovend over het nieuwe boek, dat ook in de bibliotheek van de Historische Kring  te verkrijgen is. Hij suggereert dat ook een roman over Anna van Ewsum ooit geschreven wordt.

Het 'Julianaparkje'te Zevenhuizen in beeld door Mieneke Zevenberg

De schrijfster van dit artikel wil brede bekendheid geven aan een stukje van Zevenhuizen, namelijk het 'Julianaparkje', dat te vinden is aan de Carolieweg op de grens van Leek en Zevenhuizen. Er staat een kastanjeboom die geplant is in 1937 ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. In tekst en foto's schenkt Mineke Zevenberg aandacht aan dit mooi stukje Zevenhuizen.

Oorlog door Sikke Cazemier

Cazemier is geboren en opgegroeid in Leek, zijn vader had een bakkerij naast de Hervormde Kapel op de Dam. Herinneringen aan de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Cazemier op papier gezet. Toen de oorlog begon was Cazemier 8 jaar; hij herinnert zich Leek van voor de 2e WO nog, natuurlijk zijn het herinneringen, die altijd subjectief zijn. Maar de herinneringen die Cazemier op heeft geschreven, geven wel een duidelijk beeld van de Leekster gemeenschap in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw. Hij schrijft over de exportslagerij van Van Dam en over de familie Israëls en over de eerste meidagen van 1940, toen de Duitse verkenningseenheid Leek binnenreed. Je zou het een kleine geschiedenis van Leek in het midden van de vorige eeuw kunnen noemen.

Grasdrogerijen in de gemeente Leek, Deel 3 door Henk Cazemier.

In het derde deel van Grasdrogerijen in de gemeente Leek , geeft Cazemier ons een kijkje in de geschiedenis van de grasdrogerij 'Midwolde en Omstreken G.A.' aan de hand van oude notulenboeken. De lezer krijgt een goed zicht op o.a. de prijzen die gehanteerd werden in de eerste helft van de vorige eeuw. Veel namen passeren de revue, namen van personen die veel lezers zeker bekend voorkomen.
In de laatste aflevering van de Grasdrogerijen gaat de auteur in op de geschiedenis van de drogerij aan de Diepswal.


Korte inhoud Historisch Leek 28-1, januari 2014

omslag28 01'Nachtregenboog' of Zevenhuizen en omstreken als literaire 'hotspot'. Deel 3 (slot) door Geert Hadders

Nachtregenboog is het romandebuut van Joop Boersma (1926) uit Arnhem. Hij is medisch specialist, doet wetenschappelijk onderzoek, schrijft en is bekend als kunstschilder.
Na het vinden van het paspoort van zijn over-overgrootvader raakt de jonge, intelligente Wieger in de ban van de levensgeschiedenis van zijn voorouders. In de roman Nachtregenboog wordt de lezer mee teruggenomen naar de 19e eeuw. Wieger beschrijft de belevenissen van schippers, veenarbeiders en boeren die een bestaan zochten in Friesland, Groningen en Drenthe. Ze leven in armoede en kennen ellende, de watersnoodramp van 1825 en onmenselijk zware winters.
In het boek komt Zevenhuizen vaak voor als plaats van handeling. Zevenhuizen dat omstreeks 1650 aan de Oudestreek is ontstaan.
Nachtregenboog is een boek waarin het leven in de veenderijen van Zevenhuizen in het begin van de 19e eeuw centraal staat.
Geert Hadders laat aan de hand van citaten uit het boek zien hoe dat leven in die veenlandschappen was.

VV Leek 1932 t/m 1957: de eerste 25 jaar van de voetbalvereniging door Harry Siegers

In 1932 begon de toenmalige eigenaar van hotel Het Boschhuis, de heer H.J.Smit, voetbalwedstrijden te organiseren. Er deden wel 40 elftallen mee aan zo'n voetbaltoernooi. Dit was de aanleiding om in Leek een voetbalvereniging op te richten. De vereniging kreeg de naam ADO = Alles Door Oefening. De naam moest veranderd worden omdat er al een voetbalvereniging met dezelfde naam in Den Haag was. De club ging verder onder de naam VV Leek.
Harry Siegers geeft een overzicht van de seizoenen in korte bewoordingen. Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Leek besluit tot het aanleggen van een sportveld op het landgoed Nienoord. Na nog een jaar op een paar noodvelden te hebben gespeeld, gaat de VV LEEK over naar Nienoord. (seizoen 1949-1950). Unieke foto's zijn bij het activiteitenoverzicht afgedrukt.

Fa. L. Zuiderveld & Zn. Te Leek door Bert Zuiderveld

Al bijna een eeuw: Zuiderveld in onder meer onroerend goed bouwen, doe het zelfartikelen verkopen en houten kozijnen vervaardigen.
Wie kent het pure Leekster bedrijf ZUIDERVELD niet? Het geslacht Zuiderveld woont al zo'n 275 jaar in de gemeente Leek.
Bert geeft eerst een genealogische inleiding over de familie, waarvan de auteur tot de een na laatste generatie behoort. Daarna wordt er een prachtig overzicht van de ontwikkelingen van het bedrijf Zuiderveld en Zonen gegeven: Jeugd Lammert Zuiderveld, Eigen baas, Oorlogstijd, Wederopbouw, HZ en Recente ontwikkeling.
Een prachtig verhaal over een van de vele bedrijven in Leek.