Historische Kring gemeente Leek e.o.

Nieuwsflitsen

  • Stambomen

    In het menu bovenaan zijn bij Genealogieën  de stambomen te vinden van het geslacht Leuring, en van de bewoners van de borg Nienoord.
    Bij Weblinks zijn verwijzingen naar nog meer genealogieën te vinden

     
  • facebook

     

Korte  inhoud  Historisch Leek 31-04, oktober  2017

HET RELIGIEUZE LANDSCHAP IN HET WESTERKWARTIER, 500 jaar Reformatie (1517-2017)

Het vierde kwartaalblad van 2017 is geheel gewijd aan de tentoonstelling in het Museum Nienoord Jan Ernst Douma – 500 jaar Reformatie in het Westerkwartier.
Jan Ernst Douma heeft van alle kerken in het Westerkwartier een tekening gemaakt. Van kerkgebouwen die nog als zodanig dienst doen en ook van alle kerkgebouwen die voor andere doeleinden worden gebruikt. Rond de tekeningen van Douma werd er een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de Reformatie in het Westerkwartier, van katholicisme naar protestantisme. In 12 hoofdstukken wordt het verhaal van de Reformatie in het Westerkwartier in deze special van Historisch Leek verteld.
De tekeningen van Jan Ernst Douma illustreren de verhalen.

Enkele hoofdstukken:

Naar een steeds duurzamer kerkenbouw.

De 83 kerken in het Westerkwartier van Jan Ernst Douma (2015)

Nienoord en het geloof in de 16e eeuw.

Kerk en religie in het Westerkwartier van 1594 – 2017.

Korte  inhoud  Historisch Leek 31-03, juli/augustus  2017

 (De samenvatting van eerdere nummers vind u in het menu links bij "Kwartaalbad")

Kroniek van de familie Kopinga, door Bert Zuiderveld

Regelmatig doet Bert Zuiderveld onderzoek naar Leekster families. Deze keer gaat het over de familie Kopinga. De familie woont al zo’n 300 jaar in en rondom (nu nog) de gemeente Leek. Drie weeskinderen kregen in het jaar 1812, toen er achternamen verplicht werden i.p.v. namen als Janszoon, Hendrikszoon, etc, de naam Kopinga. Die werd bedacht door hun voogd. Hoe hij aan de naam kwam is onbekend. Willem Kopinga woonde als 12-jarige in Tolbert. Bij hem begint het verhaal over de familie. Er verhuisden ook familieleden naar Canada, Jacobina Kopinga bezocht Nederland nog op hoge leeftijd en overleed op 103-jarige leeftijd.

Abraham Santee Leuringh 1796-1863, deel 2. door Sikke Cazemier

Sikke Cazemier gaat verder met het verhaal over de familie Leuringh Abraham Leuringh was een actief mens. Cazemier beschrijft zijn activiteiten; paardenliefhebber, burgemeester, vervener, landbouwkundige, boseigenaar en houtverkoper. Een belangrijk man in onze regio overleed in 1863.

Herinneringen aan het rijtuigenmuseum, door Reinder Hovinga

Het huidige museum Nienoord in Leek is de voortzetting van het Nationaal Rijtuigmuseum dat in 1957 werd opgericht, deels door leden van het studentencorps uit Groningen Vindicat. Er is een herinneringssteen voor de oprichters in de grote tuinhal van de borg Nienoord geplaatst. Enkelen van de oprichters hadden zelf al koetsen verzameld, die werden natuurlijk ingebracht in het nieuwe museum.
Reinder Hovinga geeft een historische blik op het ontstaan en het verdere reilen en zeilen van het museum, zoals hij het van dichtbij heeft meegemaakt.
Het artikel wordt afgesloten met een Noorder Rondblik over het boek dat Reinder Hovinga indertijd schreef ‘Jonker tussen wijntje en trijntje’, over jonker Folef von Inn- und Kniphausen.

Hendrik Borgers en Thië Aiso Lycklema á Nijeholt; verzetsmensen uit Leek, door Albert Graansma

Lycklema á Nijeholt was hoofd van de christelijke school, later Van Panhuysschool, te Leek en ook wethouder voor de AR. Borgers was garagehouder in Leek. Beiden hebben zich zeer actief ingezet in de Tweede Wereldoorlog als verzetsmensen. Albert vertelt daarover in dit artikel. Hij vraagt ook of er mensen zijn die misschien nog verhalen kennen over deze beide mannen.

Een vooruitblik, door Geert Hadders

Er wordt op de laatste bladzijde van Historisch Leek vooruitgekeken naar het oktobernummer dat volledig in het teken staat van de Reformatie in het Westerkwartier. Een tentoonstelling op basis van 83 tekeningen van kerkgebouwen in het Westerkwartier van Jan Ernst Douma, wordt gehouden in museum Nienoord van eind oktober 2017 tot ongeveer eind januari 

Korte  inhoud  Historisch Leek 31-02, april  2017 

 

Eigenaardige symboliek in de schelpengrot en de Midwolder kerk, door Wouter van Schie

In het artikel behandelt Wouter van Schie allerlei symbolen die vooral met de Vrijmetselaarij te maken hebben, in de Midwolder Kerk en in de Schelpengrot op Nienoord.

Georg Willem is bijvoorbeeld dan ook ‘voorzittend meester van een vrijmetselaarsloge’ geweest.
Van Schie geeft uitleg over diverse symbolen die te vinden zijn op Nienoord en Midwolde, zoals de negenpuntsster, het driehoekige doek en het zwart-witsymbool.
Een zeer interessant artikel, dat je weer anders doet kijken naar bijvoorbeeld het monument van Rombout Verhulst in de kerk van Midwolde.

 

De voormalige Hervormde kerk van Enumatil, door Kees Kugel

Als je op het terras van theehuis Tante Til in Enumatil zit en je kijkt naar de overkant van de straat naar het huis, dan zie je contouren van kerkramen. Dat tot woonhuis verbouwde gebouw, is een kerk geweest, een hervormde kerk.
Kugel laat de geschiedenis van het genoemde woonhuis herleven. Een prachtig verhaal over hoe het is gegaan met de hervormde kerk en gemeente van Enumatil.

 

Abraham Santee Leuringh 1796 – 1863, door Sikke Cazemier

De auteur gaat deze keer de levensloop na van A.S.Leuringh, zoon van J.H.Leuringh. (zie eerdere artikelen). Hij werd op de Sintmaheerd te Tolbert geboren in 1796. Op 28 jarige leeftijd trouwde hij met Saakje Louwes in Leek, haar vader was vervener. Het echtpaar vestigde zich in Huis 15 in de Tolberterstraat te Leek.
Later in 1845 werd hij burgemeester van Leek. Een typerend levensverhaal, dat vervolgd verteld wordt, van een lid van een belangrijke Leekster/Tolberter/Leekster familie.

Rondblikken’ in Leek en omstreken, van de redactie.

Onder redactie van ‘Blikvanger’ Johan A. Bodewes (later Jaap J. Homan) verschenen er in de laatste kwart van de vorige eeuw veel historisch getinte afleveringen in de rubriek ‘Noorder Rondblikken’ in het Nieuwsblad van het Noorden. Oud nieuws in de provincie Groningen en Drenthe werden in historisch perspectief gezet. Op gezette tijden zullen in Historisch Leek één of meer afleveringen, die betrekking hebben op Leek en omstreken, worden geplaatst.
Ook in dit nummer een Noorder Rondblik, (8 januari 1986) namelijk: “Het kommer-en-kwel-bestaan van een kleine boer in Zevenhuizen.” Ook deze keer is de aanleiding tot een rondblik het boek van Alida de Vries “Er is veel veranderd in 100 jaar”.
Pieter Agema wordt gevolgd als boer in crisistijd en oorlogsjaren in Zevenhuizen.

Korte  inhoud  Historisch Leek 31-01, januari  2017

 

Als die eikenboom kon praten. Kees Kleiker als onderduiker in de oorlog 1940-1945, deel 5 (slotaflevering) , door Jacob en Geert Kleiker

De broers Kleiker vervolgen hun verhaal over onderduiken in WO II.

Deze keer beginnen de broers met een tekst waarin beschreven wordt hoe Goitse van der Werff in de oorlog omkwam, ook het verslag van de begrafenis zoals die in een regionale krant wordt beschreven, wordt afgedrukt. Een indrukwekkend verhaal over de dood van Van der Werff in Een. Het artikel eindigt met het vertellen over de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog in het Westerkwartier.
Al met al prachtige afleveringen van “Als die eikenboom kon praten”. Misschien moeten de afleveringen nog eens gebundeld worden in een boek.

Leuringh, een vooraanstaande familie in Vredewold, deel 4, door Sikke Cazemier

In dit deel van Cazemiers studie over de Leuringhs, worden de kwaliteiten en activiteiten van Leuringh beschreven: J.H.Leuringh als ‘plantkundige’, J.H.Leuringh als historicus, J.H.Leuringh als veedokter, J.H.Leuringh en de mechanisatie van de landbouw, J.H.Leuringh als kalkbrander, J.H.Leuringh als houtverkoper, J.H.Leuringh als kandidaat-kamerlid, J.H.Leuringh als belastingbetaler en J.H.Leuringh als werkgever.
Cazemier toont hiermee aan dat Leuringh een man was met veelzijdige kwaliteiten, zowel praktisch als bestuurlijk.

De fatale beroving op Kees Reijntjes in 1936, door Bert Zuiderveld

Op beeldende wijze weet de auteur te vertellen over de nog altijd spectaculaire beroving van een prominent inwoner van Leek in 1936: Kees Reijntjes.
De beroving van de als rijke man bekend staande Reijntjes, kreeg veel aandacht in de toenmalige pers, natuurlijk ook omdat de beroving fataal afliep voor Reijntjes.
Cornelis Reijntjes stierf op 2 december 1936 en werd in Midwolde begraven. Zijn grafsteen is nog steeds te zien.

Rondblikken’ in Leek en omstreken,  van de redactie.

Onder redactie van ‘Blikvanger’ Johan A. Bodewes (later Jaap J. Homan) verschenen er in de laatste kwart van de vorige eeuw veel historisch getinte afleveringen in de rubriek ‘Noorder Rondblikken’ in het Nieuwsblad van het Noorden. Oud nieuws in de provincie Groningen en Drenthe werden in historisch perspectief gezet. Op gezette tijden zullen in Historisch Leek één of meer afleveringen, die betrekking hebben op Leek en omstreken, worden geplaatst.

In nummer 1, januari 2017 een aflevering van 28 februari 1984 “Boerenleven in het Westerkwartier”. Het gaat deze keer over de grote veranderingen die zich in de laatste eeuw hebben voorgedaan in het Westerkwartier. Aanleiding tot dit verhaal is het verschijnen van het boek van Alida de Vries uit Zevenhuizen “Er is veel veranderd in honderd jaar.”