Historische Kring gemeente Leek e.o.

Nieuwsflitsen

  • Stambomen

    In het menu bovenaan zijn bij Genealogieën  de stambomen te vinden van het geslacht Leuring, en van de bewoners van de borg Nienoord.
    Bij Weblinks zijn verwijzingen naar nog meer genealogieën te vinden

     
  • facebook

     

De Familie Denneboom, door Ester Koops en Anneke Michel
Historisch Leek 29-01, januari 2015

HartogDenneboomRond 1895 nam Hartog Denneboom de manufacturenzaak vanzijn schoonouders, de familie Lehmans over. Duifje Lehmans was in augustus 1893 in Roden getrouwd met de uit Beilen afkomstige Hartog Denneboom. Hij werd op 31-7-1855 in Beilen geboren en was de zoon van Heiman Denneboom, manufacturier te Beilen en Betje van Hasselt.
Hartog nam de zaken voortvarend over. Hij was een intelligente
en energieke man, Hij had graag willen studeren maar kwam uiteindelijk toch in de handel terecht.
In 1917 verhuisde de winkel naar het 
pand aan ’t Piepke in Leek en in de woning boven de winkel ging het gezin Denneboom wonen.
Hartog Denneboom was een actief persoon. Naast zijn werkzaamheden in het familiebedrijf zat hij in het bestuur van de Joodse Gemeente van Leek en was hij lid van meerdere verenigingen in het dorp. Hij was vooruitstrevend in zijn werk en in zijn maatschappijvisie. Hij stemde SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) en op hoge leeftijd verdiepte hij zich nog in de socialistische geschriften.
Duifje, Hartogs vrouw, stierf op 14- 9-1934 te Leek en werd begraven op de Joodse Begraafplaats te Leek. Duifje en Hartog Denneboom kregen vier zonen.

lees het hele artikel als PDF   


 

Als die eikenboom kon praten
Kees Kleiker als onderduiker in de oorlog 1940 –1945,
door
Jacob  en Geert Kleiker

Uit Historisch Leek nrs 29-03 t/m 31-01

deel 1

uit Historisch Leek 29-03, juli/augustus 2015

KeesKleikerAls die eikenboom kon praten’ is de weerslag van de zoektocht van de broers Jacob en Geert Kleiker naar gegevens over de oorlogstijd 1940-1945 en het onderduiken van hun vader Kees Kleiker.
Veel mensen en locaties in het
Zuidelijk Westerkwartier, maar ook daarbuiten, spelen hierin een rol. Het uitgebreide en rijk geïllustreerd verslag, dat als boekwerk in een beperkte oplage is uitgegeven, kent de volgende hoofdonderwerpen:

- Het gezin Kleiker aan het begin van en gedurende de oorlog;

- De onderduikadressen van Kees Kleiker;

- De NSB’ers en hun dubbele moraal;

- Nederlandsche Arbeidsdienst.

Lees het hele artikel als PDF

deel 2

 uit Historisch Leek 30-02, april 2016

Scholtenhuis

Het Scholtenhuis te Groningen was tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van de Duitse Sicherheitsdienst, de SD, verantwoordelijk voor Noord-Nederland. Het Scholtenhuis was  berucht onder de bevolking van Noord-Nederland. Zeer gevreesd waren de ondervragingsmethoden. Iedereen in Groningen wist dat als men naar het
Scholtenhuis werd gebracht, het wel eens heel slecht met je kon aflopen. Joden, onderduikers en verzetsmensen
werden naar het Scholtenhuis gebracht. Joden werden doorgestuurd naar de vernietigingskampen in Duitsland en Polen

Lees het hele artikel als PDF

 

deel 3 

uit Historisch Leek 30-03, juli/augustus 2016

 boerderijKlaverIn de vorige twee afleveringen zijn de volgende hoofdstukken – hier als geheugensteuntje weergegeven – aan de orde geweest:
Het gezin Kleiker
Het begin van de oorlog
Naar Lettelbert
BoerderijKlaver Oproep voor de arbeidsdienst
Kamp Nuis
Onderduiker bij de familie Pieter de Boer in De Poffert
Weer terug
Weer terug naar huis in Lettelbert
Het Scholtenhuis
Onderduiker bij de familie Klaver in Oostwold.

Dat eindigde met de opmerking dat de Duitsers radio’s vorderden en hoe deze maatregel werd omzeild.

Lees het hele artikel als PDF

deel 4

uit Historisch Leek 30-04, oktober 2016

Buren familie Tel
Boter werd vroeger op boerderijen gemaakt in eenvoudige houten karntonnen. Na het karnen werden het samengeklonterde vet (dat de grootte van erwten had) en de ontstane ‘karnemelk’ (die vrijwel vetloos was) van elkaar gescheiden. Het vet - dat nog restanten karnemelk bevatte - werd flink gekneed en zo ontstond er boter (die flauw en ietwat zoetig smaakte).

Lees het hele artikel als PDF

deel 5 (slot)

uit Historisch Leek 31-01, januari 2017

Goitse van der Werff
Onderstaande tekst kregen wij tijdens onze naspeuringen onder ogen. Het beschrijft hoe Goitse van der Werff in de oorlog aan zijn einde kwam. Vervolgens wordt de begrafenis beschreven zoals die in een regionale krant is opgetekend:

Goitse van der Werff doodgeschoten te Een

Toen ze bij Peet de Boer niet langer konden blijven, hebben ze een paar dagen met auto en al in een bos gezeten en gaan op 21 oktober 1944 met hun wapens naar Alje Vos te Een, in de gemeente Norg, maar dicht bij Zevenhuizen...

Lees het hele artikel als PDF

 

Jan Ernst Douma  - 500 jaar reformatie in het Westerkwartier

 

reformatie

 In museum Nienoord is op zaterdag 28 oktober de tentoonstelling met bovengenoemde titel geopend.
De tentoonstelling is opgebouwd rond  tekeningen van alle (83) kerken in het Westerkwartier, van de hand van de Leekster kunstenaar Jan Ernst Douma; verder wordt rond een aantal thema's de Reformatie in het Westerkwartier in zeven nissen in beeld gebracht. Te zien zijn statenbijbels, avondmaalsbekers, zendingsbussen, een doopvont, een rouwbord, er is een powerpointpresentatie over de geschiedenis van  de reformatie, aan de hand van schoolplaten van J. H. Isings.
Aan de tetoonstelling is bijgedragen door historische verenigingen en kerkgenoot- schappen in het Westerkwartier.
Na een inleiding door Geert Pruiksma, directeur van het museum, werd de tentoonstelling geopend door burgemeester Berend Hoekstra van Leek. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het  Peizer kamerkoor.
Op de ledenvergadering van de Historische Kring, twee dagen eerder, was al het eerste exemplaar van de tentoonstellingsuitgave van ons kwartaalbad uitgereikt aan de kunstenaar.
Deze  speciale uitgave:  "Het religieuze landschap in het Westerkwartier",  is op de tentoonstelling te verkrijgen voor € 5,-


De tentoonstelling is geopend tot 18 maart volgend jaar, en geopend op vrijdag t/m zondag van 13:00-17:00 h; in kerst -en voorjaarvakantie van dinsdag t/m zondag van 11:00-17:00 .

 

 

125 Jaar Rederijkerskamer Heidebloem, Zevenhuizen, door Geert Hadders
Historisch Leek 15-3, maart 2001

Begin 2001 stond Rederijkerskamer Heidebloem volop in de schijnwerpers. Met z'n 125 jaar is deze wellicht de oudste vereniging in het Zuidelijk Westerkwartier. Omdat volgens meester Cornelis Reijntjes de mensen hier - in Zevenhuizen en omstreken - nogal 'ruig in de mond' waren, richtte hij in 1876 een rederijkerskamer op met als doel de Nederlandse taal te bevorderen. Reijntjes, die zelf midden in de maatschappij stond, had behalve puttend uit eigen ervaringen misschien ook al het schoolmeestersrapport van een van zijn Zevenhuister voorgangers gelezen.


De tijdelijke verhuizing van o.b.s. De Nijenoert - Geert Hadders

Historisch Leek 22-3, juli 2008


reunie.jpg Het was een bijzondere reünie op 8 februari 2008. Zo'n 350 personen hadden gehoor gegeven aan de oproep tot een instuif die dag van 17.00 tot 19.30 uur.
'Geen programma' stond er duidelijk bij vermeld. Het was een laatste mogelijkheid voor leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen die ooit bij deze school betrokken waren, afscheid te kunnen nemen van het gebouw. In de eerste week van maart vond de tijdelijke verhuizing naar de nieuwe woonwijk Oostindie plaats. Slopershamers kunnen hun werk gaan doen. Wanneer alles volgens plan verloopt, staat er in augustus 2009 een nieuw schoolgebouw waar de oude school heeft gestaan.

Lees meer
wiewatwaar.jpgIn deze rubriek plaatsen we foto's van onbekende person en/of situaties, waarbij we Uw hulp vragen voor het beantwoorden van de volgende vragen: wie staan er op, waar is het, wanneer is de foto gemaakt.
Antwoorden graag via het contactformulier.

De drie burgemeesters Leuring van Leek/Tolbert, door Nico en Marianne Leuring
Historisch Leek 23-4, oktober 2009


sunckemaheerd.jpgDe Sunckemaheerd aan de Leuringslaan in Tolbert

De auteurs, woonachtig in Alkmaar zijn al een aantal jaren bezig met de genealogie van de familienaam Leuring(h). De eigen familietak bleek een relatief kleine familiegroep te zijn. Snel uitgezocht. Verder zoekend zijn inmiddels tien familiegroepen gevonden, waarvan de meeste woonachtig zijn geweest in Amsterdam. Veelal arme mensen. Een enkele groep werd in de provincie Groningen gevonden. De groep waar de meeste informatie over bekend is, is de kleine groep die zich vestigde in Leek/Tolbert. Het toevoegen van de genealogische gegevens hierover aan het artikel van Sikke Cazemier in ditzelfde nummer is daarom een logische stap. Een aanvulling op
basis van familiegegevens. In het overzicht van Sikke Cazemier komen Abraham Santee Leuringh (1796-1863) en Mr. Johannes Leuringh (1828-1901) in een volgende aflevering aan de orde. Dan zullen er wederom genealogische gegevens aan toegevoegd worden.