Historische Kring gemeente Leek e.o.


Korte inhoud  Historisch Leek 25-4, oktober 2011omslag2011 

 

Jongsma's schoolmeestersrapport, deel 3, door Jaap Diepstra
Het dorp dat centraal staat in de jaargang 25 (2011) van Historisch Leek is Oostwold. Jaap Diepstra vervolgt in dit nummer zijn verhaal aan de hand van het bekende schoolmeestersrapport. In dat rapport worden vragen gesteld aan de schoolmeesters van de dorpen , dus ook aan de schoolmeester van Oostwold. Deze keer komen vragen uit het schoolmeestersrapport aan de orde als
"Welke Fabrieken, Trafijken of Handwerken worden daar bedreven?"

Schoolmeester Jongsma. beantwoordt de vragen in het rapport. Interessant om te lezen hoe het toeging in de 19e eeuw in het dorp Oostwold. Ook over de Lagemeeden en het oude kerkhof wordt verteld. Foto's en kaartjes verluchten het verhaal.


Den Eikelaar, een gebouw met historie, deel 2, door Nelie Kemme
Tijdens de publicatie van dit artikel is Nelie Kemme overleden. Ze was al lang ziek maar was altijd actief met het schrijven van artikelen over de historie van vooral Lettelbert, De Oude Ulo en nu dus ook over Den Eikelaar.
In maart 2011 is de nieuwbouw van crisiscentrum Hospitium Den Eikelaar in Leek in gebruik genomen, onder verantwoordelijkheid van Stichting ZIENGG die gevestigd is in Leeuwarden.

Korte inhoud  Historisch Leek 25-1, jan 2011


 In het jaar 2011 staat Oostwold centraal in de afleveringen van Historisch Leek

Oostwold, Het omslagartikel,door Jaap Diepstra
Hoe en wanneer Oostwold is ontstaan is niet meer na te gaan. Duidelijk is wel dat Oostwold (Oestvold) al bestond in 1514. Vermeld wordt dan dat de kerk en het dorp wordt geteisterd door oorlogsgeweld tussen de Saksische hertog en de stad Groningen. Oostwold zal toentertijd niet erg groot zijn geweest. Er was een kerk met enkele huizen er omheen. Verder verspreid wat boerderijen.
Later is er op de zandrug het dorp Oostwold ontstaan met een eigen school en heel wat later industrie: Erica II aan de Munnekevaart. De oude kerk is afgebroken in het begin van de vorige eeuw en er is een nieuwe kerk gebouwd, Peter Wortel is nu eigenaar van de kerk en van het kerkhof.Het artikel is verlucht met oude en en nieuwe foto's.

Piet Zielstra (1896 – 1967), door Harry Siegers
Een beeldverslag van een begrip in Leek: kapper Piet Zielstra met klanten van burgemeester tot arbeider. De meeste foto's zijn afkomstig uit een fotoalbum waarvan de eigenaresse, inmiddels behoorlijk op leeftijd, alle jaartallen niet meer weet. Schitterende sepiafoto's van bijvoorbeeld het 25-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Zielstra in 1947 met Leekster kennissen.

Korte inhoud  Historisch Leek 25-2, april 2011

omslag2011

Jongsma’s schoolmeesterrapport, door Jaap Diepstra
In het begin van de 19e eeuw heeft de Commissie van Onderwijs in de Provincie Groningen een vragenlijst uit laten gaan naar de schoolmeesters van de scholen in diverse dorpen. Vragen als Welke gehuchten en buurtschappen zijn dezelve? Hoe ver en in welke strekking liggen deze gehuchten en buurtschappen van de Kerk? moesten worden beantwoord. Over Oostwold en omstreken beantwoordde meester Jongsma de vragen. U krijgt een prachtig inzicht in Oostwold en de omgeving, zoals De Poffert halverwege de 19e eeuw. De beschrijving van de Poffert wordt in deze aflevering aangevuld met twee bijdragen uit de pen van twee hedendaagse journalisten.

 

Oostindie (wat breder) bekeken: door de ogen van een pizzabakker, door Geert Hadders
De nieuwe woonwijk Oostindie krijgt langzaam zijn definitieve vorm in een landschap dat ooit een groot, open veld is geweest. Dit beeld wordt bevestig door enkele citaten : Huize Terheijl lag in dit gebied:“Afgezonderd van de wereld, midden in een land van veen en heide, een onaanzienlijke buurtschap van hutten, lage huisjes en keuterijen en een vergeten onland van schier onbegaanbare wegen.” In een gidsje met wandelkaarten uit 1919 wordt de sintelweg van Nietap naar Roderveld omschreven als “een weg naar een wereld in wording, waar heide vlijtig wordt ontgonnen en de primitieve plaggenhutten reeds geheel verdwenen zijn”.