Historische Kring gemeente Leek e.o.


Korte inhoud van Historisch Leek 26-04, oktober 2012

Anna van Ewsum nader bekeken (2) door Wouter van Schie
In het tweede deel over Anna van Ewsum behandelt Wouter van Schie de portretten van Anna en haar tweede echtgenoot Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen. De auteur kwam er toevallig achter dat een schilderij van Anna van Ewsum in het Museo Nacional de Bellas Artes in Havanna op Cuba hangt. Het portret van Georg Wilhelm hangt in het slot Bodelschwingh bij Dortmund (BRD). Beide schilderijen zijn geschilderd door Jan de Baen en horen bij elkaar. Van Schie beschrijft de beide portretten en geeft ook een beeld van het leven van de schilder. Er zijn nog meer schilderijen waar Anna en Georg Wilhelm op voorkomen. Binnenkort verschijnt er een boek over Anna van Ewsum, de Nienoordse Borgvrouwe van de hand van Wouter van Schie.

De bomen van Nienoord door Sikke Cazemier
Sikke Cazemier schrijft een stuk over de bomen van Nienoord. Er is nogal wat commotie over de kap van de bomen aan de singel van Nienoord naar Midwolde. Cazemier vertelt zijn verhaal aan de hand van o.a. advertenties over houtverkoop in oude kranten van voor 1900. Sikke vertelt een persoonlijk verhaal: inscriptie in één van de beuken van Nienoord van de opa van de auteur! Al met al een actueel verhaal dat zicht geeft op de houtkap in het verleden.

Het Leekster sprookje: dit jaar de zestigste voorstelling (1953-2012) door Harry Siegers
Op 7 december 1953 werd de inmiddels langlopende serie van toneelvoorstellingen voor kinderen van de lagere school – nu basisschool - begonnen met de opvoering van 'Ali's Avontuur'. Juf (Grietje) Dijk, onderwijzeres voor het openbaar onderwijs van 1923 –1958, is de initiatiefneemster geweest van dit nog jaarlijks terugkerend fenomeen voor de gemeente Leek: het Sprookje. Bekende namen komen voorbij in het verhaal over het Sprookje: J. Bonnema, meester van Hielkema, gymleraar Bierling, Arend Brink, Teun Minses en Peter Kooi. Nostalgische verhalen over de opvoeringen in het Corsotheater krijgen een plaats in het verhaal. En natuurlijk niet te vergeten: het Sprookje kreeg de Leekster Tak uitgereikt!!

Melkhandel Smit: van hondenkar tot rijdende winkel door Gea Kootstra (een interview met Henk Smit)
Henk Smit vertelt in het interview van Gea Kootstra het verhaal van melkhandel Smit aan de Bosweg in Leek. Het begon allemaal in de jaren '30 van de vorige eeuw toen opa Reinder Smallenbroek met de hondenkar melk bracht bij de klanten. Meerten Gerrit Smit nam de handel over en ventte die uit met de fiets-met-mand. Later nam Henk Smit de zaak over en hij schaftte in 1986 een SRV-wagen aan die even later door zoon Martin. De 'SRV-wagen' rijdt nog in Leek en omgeving en nog staat de naam Smit op de wagen!
Dit is weer een van de nostalgische verhalen van één van onze vrijwilligers over de 'neringdoenden' van Leek.

Voorstel tot beschermd dorpscentrum Tolbert door Sjoukje Groeneveld, Geert Hadders
De Commissie Gemeentelijke Monumenten Leek heeft voor B&W een brochure samengesteld om te komen tot een beschermd dorpscentrum van Tolbert. Geert Hadders en Sjoukje Groeneveld schreven hiervoor een historische inleiding. Na de brand die De Postwagen in de as legde, moest natuurlijk iets aan de inleiding worden toegevoegd in verband met de nieuwbouw van de Postwagen. Een dubbele fotopagina geeft een overzicht van de historie van De Postwagen. Ten slotte worden afbeeldingen toegevoegd van de Postwagen zoals die binnenkort in het centrum van Tolbert zal staan.