Historische Kring gemeente Leek e.o. Uitstel Ledenvergadering

corona virus

De voor 30 april aangekondigde ledenvergadering gaat - rekening houdend met de aanbevelingen van het RIVM - niet door. In de bijlage van het nog te verschijnen juli/augustusnummer van ons kwartaalblad  Historisch Leek, en hier op de website , zal worden aangekondigd wanneer de volgende ledevergadering zal worden gehouden.