Historische Kring gemeente Leek e.o.

Artikel van de maand

Aan boord van de smak Vriendschap, groot 56 tonnen
door Sikke Cazemier

Verschenen in Historisch Leek 22-4, oktober 2008

 

smak.pngIn 1827 zocht schipper Egbert Harms Switters uit Enumatil een paar bemanningsleden voor zijn smakschip Vriendschap. Een smakschip was een kleine zeilende kustvaarder, bemand met drie, soms vier personen. Naast de schipper bestond de bemanning vaak uit een stuurman en een matroos/kok. In die tijd maakten de Groninger kustvaarders veel reizen naar Oostzeehavens, waar zij granen, koolzaad, stukgoederen of hout laadden voor het vervoer naar Nederlandse en soms buitenlandse havens. Op de heenreis voeren de smakken, zeetjalken en koffen meestal 'in ballast'. Nadat zij vanuit een Nederlandse haven waren vertrokken en de Noordzee waren opgevaren, zochten zij hun weg naar de Oostzee, dikwijls via de rivier de Eider en het Eiderkanaal, voor relatief kleine schepen een veilige verbindingsweg tussen de Noordzee en de Oostzee. De rivier de Eider ligt op de grens van de voormalige hertogdommen Sleeswijk en Holstein, in de eerste helft van de 19e eeuw nog Deens gebied, maar nu al bijna anderhalve eeuw deel uitmakend van Duitsland.


Lees meer