Historische Kring gemeente Leek e.o.

Bibliotheek

 
Even weer extra aandacht voor onze eigen uitleenbibliotheek met meer dan 500 titels: historische atlassen, naslagwerken, tijdschriften, genealogische publicaties, historische romans  en niet te vergeten  alle (25) jaargangen van ons kwartaalblad Historisch Leek .
 Leden kunnen hieruit gratis lenen. Sinds april 2012  gevestigd in ons nieuwe verenigingsgebouw
Tolberterstraat 68 (tussen  het gemeentehuis en de Oude Ulo) te Leek.
Onze catalogus is gedigitaliseerd, en via de website te raadplegen en te doorzoeken. Kies hiervoor in het menu links voor Bibliotheek.

Enige titels:

  •  De Leekster Tak, Laiksterstroek en Likeblom -  S.J.Th.  Homan
    Tussen hunze en Lauwers - G.H. Ligterink, Leek 1989
  • De Wolveschans in historisch perspectief, langs landelijke lijnen in Leek - G.Hadders
  • Geschiedverhaal van een Ommelander notabele - Bergsma/Waterbolk, Groningen 1991.
  •  Leekster buitenvaarders op weg naar de Oostzee - S.Cazemier, 2002
  • Leekster schans, schakel in een keten - Hadders, 1992
    De atlas van Huguenin 1819-1829  -  M. Schroor en H.J.G. Versfelt
  • De bloeitijd en het verval van de Ommelander adel - H. Feenstra
Elke zaterdag van 14 h tot 16 h is onze bibliothecaris  Albert Graansma  aanwezig (behalve in de maanden juni, juli en augustus). Hij adviseert u graag . Kom es langs en maak een keuze!
meer informatie hier.