Korte inhoud  Historisch Leek 24-4, oktober 2010

omslag24thEen paapse jonkersfamilie en de uitbaters van een ‘Nieuwe Tap’: de eerstelingen in Nietap. Deel 3, door Geert Hadders
Het vervolg van het  themaverhaal van 2010, Nietap.Het derde deel gaat over het feit dat Nietap een grensdorp is. Aan de hand van de hoofdstukkopjes wordt dat duidelijk: Een uniek grensgebied; Grenscorrecties ‘van boven af’;Douanedorp en middenstand vanuit boerderijen. Tenslotte wat gedachten over het tweelingdorp Nietap en Leek: “Hoewel Nietap en Leek in de loop der eeuwen steeds ‘dichter’ naar elkaar toe zijn gekropen, loopt de provinciegrens er nog steeds dwars door heen.; langs de Thedemalaan. Er wordt regelmatig gesproken van een tweelingdorp. Met lange tijd voor beide een lidwoord in de naam: De Leek en De Nietap.

 Inzicht uit ansichten, deel 2, door G. de Jong en  J.A. de Jong
Aan de hand van oude ansichten kan een stukje geschiedenis worden geschreven. Je kunt inzicht krijgen in de veranderingsprocessen die gaande waren en zijn. Het artikel opent met een ansichtkaart van het centrum van Leek: de brug, De Drie Provinciën van 1935. De Jong en De Jong schrijven over de openbare nutsbedrijven en winkels die op de kaarten te zien zijn. Ansichtkaarten die in het bezit zijn van de leden zijn welkom, er kan vaak een mooi verhaal over worden geschreven.

 Windmolens in en rond Leek, deel 2,  door Sikke Cazemier
Vroeger werden de contouren van stad en dorp in belangrijke mate bepaald door kerktorens, hoge kerkgebouwen en windmolens. De windmolens die voor hun functioneren aangewezen waren op windrijke plekken in of aan de rand van de bebouwing of beter nog op de stadswallen, zijn nagenoeg verdwenen.
De auteur schrijft in dit artikel over de molens in onze omgeving. Ik noem de molens waarover het deze keer gaat aan de hand van de fraaie foto’s: watermolens aan het Molenkanaal, poldermolen De Koningslaagte bij Zuidwolde (Gr.), ‘De Eendragt’ aan het Boveneind in Leek, de korenmolen van Reijntjes, 1925 en de houtzaagmolen van Barkmeijer te Nietap. De volgende keer schrijft Cazemier over molenmakers! (dhr. Dijk)

Een museumdirecteur op Nienoord, door Luc Eekhout

Het was een mistige novemberdag in 1991 toen Luc voor het eerst op landgoed Nienoord kwam. Hij volgde Herman Vos op als directeur van het Nationaal rijtuigmuseum. Luc Eekhouts naam is voor altijd verbonden aan het Rijtuigmuseum te Leek. Hij heeft Leek op de kaart gezet. Na 18 jaar ziet Luc een museum van internationale allure. Luc heeft enkele maanden geleden afscheid genomen als directeur en hij vertrekt naar Eindhoven. In het artikel in Hist. Leek geeft hij een overzicht van de 18 jaren dat hij directeur was van het museum van Leek! Zijn verhaal geeft een historische blik op het museum en het museumbeleid. Luc is kritisch maar geeft ook perspectief!

Wie was... Jan Homan, door Bert Zuiderveld
In deze rubriek wordt steeds het leven van een historisch persoon uit de gemeente Leek en omstreken.belicht. Daarbij kan het gaan om mensen die geboren zijn in de gemeente maar ook om mensen die vanuit andere dorpen hier zijn komen wonen.Deze keer gaat over Jan Homan, boderijder en bestuurder, één van de broers Homan die het bodebedrijf/transportbedrijf ‘De Zwaluw’ beheerden en leidden. De geschiedenis van een boderijdersbedrijf. Jan Homan heeft zich ook maatschappelijk ingezet voor de gemeenschap van Leek en Nietap.