Historische Kring gemeente Leek e.o.

Korte inhoud  Historisch Leek 27-1, juli 2012, januari 2013

omslag27 04'DE WILDHOEK' of Zevenhuizen en omstreken als literaire 'hotspot', deel 1 van het omslagartikel door Geert Hadders
Zevenhuizen staat dit jaar centraal in Historisch leek, 27e jaargang. Dit artikel van Geert Hadders sluit daar goed op aan. Theun de Vries, een bekende auteur uit de vorige eeuw, schreef een boek Wilde lantaarns. Genoemde historische roman speelt zich af in een veengebied. Theun de Vries schetst het dagelijks leven in zo'n turfstreek. Dit boek geeft een uitstekend beeld van het leven in veengebieden zoals die zich uitstrekten van Leek tot ver in Zevenhuizen. Als u deze roman leest krijgt u een goed beeld van Zevenhuizen/Jonkersvaart rond 1900. Geert Hadders bespreekt het boek en geeft tegelijkertijd een schets van Zevenhuizen. In een volgende aflevering van Historisch Leek schrijft Geert H. verder.

Zestig 'sprookjes' in Leek en Tolbert door Harry Siegers en Geert Hadders
Het zestigste Sprookje zit er weer op. Op 12, 13 en 14 december werd Mi-Ma-Mo uw dienaar in drie dagen 10 keer opgevoerd voor zo'n 1500 basisschoolleerlingen, pupillen van diverse instellingen en een zaal vol andere belangstellenden. Op naar het 61e SPROOKJE!
Alle titels van sprookjes die opgevoerd zijn in de afgelopen 60 jaar worden hier genoemd van Ali's avontuur, de gouden spiegel van Pierewiet tot Mi-Ma-Mo uw dienaar in 2012 . Zoals u ziet: de cirkel is rond!

De weem in Tolbert door Siebrand Homan
Een pastorie bij een hervormde kerk werd in het verleden Weem genoemd. De predikant was naast herder en leraar meestal ook nog een beetje boer, in de Weem trof je dan ook vaak stallen aan, zoals nu nog duidelijk te zien is in de weem van Midwolde. Siebrand Homan schrijft, na een algemener verhaal over de weem, het verhaal over de pastorie van Tolbert, tegenover de middeleeuwse kerk van Tolbert. We weten hoe de "pastorij van Tolbert'' er uit ziet in 1844. De huidige pastorie, overigens woont er geen dominee meer, is gebouwd in 1899.

Stad-Groninger brugornamenten in Leek en Nietap door Albert Graansma
Wie kent ze niet? De 'palen' die bij de ingang van de grote speeltuin bij 'De Drie Provinciën' stonden en ook na het verdwijnen van de speeltuin daar nog tientallen jaren bleven staan. Bij de speeltuin in Nietap kwamen er twee terecht. Later werden ze weer teruggehaald naar waar ze vandaan kwamen: de stad Groningen. De Boteringebrug was van 1886 tot 1932 een ijzeren brug met ornamenten, zoals een foto van rond 1900 laat zien. Ook de 'palen' van de Drie Provinciën gingen terug.

Hoge vanen vangen veel wind door Joost Eskes
Joost Eskes fietst een ronde van Enumatil in het noorden naar Zevenhuizen in het zuiden en terug. Tijdens zijn fietstocht kijkt hij steeds omhoog. Zijn doel van de fietstocht is om zoveel mogelijk windwijzers en toren(h)vaantjes op te sporen in het Zuidelijk Westerkwartier. En hij heeft er een groot aantal gevonden en gefotografeerd. De fietstocht kunt u ook maken met Historisch Leek in de hand of in de fietstas. De tocht is 44 kilometer en u kunt onderweg wel een 25-tal windvaantjes en –vanen zien.
Grasdrogerijen in de Gemeente Leek, deel 1 door Henk Cazemier
Henk Cazemier is al een poosje bezig om gegevens te zoeken van twee grasdrogerijen die er in de gemeente Leek hebben gestaan: één aan de Hoofdweg in Midwolde achter de garage Nienhuis (vroeger Brouwer). De ander stond aan Diepswal te Leek, ongeveer op de plaats waar nu het pand van Tjoelker staat. Ze heetten: 'Grasdrogerij Midwolde en Omstreken G.A.' en 'Coöp. Grasdrogerij G.A. 'Boerenbelang'. In een aantal artikelen schrijft Henk Cazemier over deze twee grasdrogerijen. In dit eerste nummer van 2013 het eerste deel, waarin ook verteld wordt over de manier van grasmaaien en -oogsten.