Historische Kring gemeente Leek e.o.

Nieuwsflitsen

  • Stambomen

    In het menu bovenaan zijn bij Genealogieën  de stambomen te vinden van het geslacht Leuring, en van de bewoners van de borg Nienoord.
    Bij Weblinks zijn verwijzingen naar nog meer genealogieën te vinden

     
  • facebook

     

Thedema

 

thedema01 

Omstreeks 1450 vestigden de Thedema's, een Ommelander familie die onder andere burgemeesters van de stad Groningen leverden, zich in Nietap.. Het was evenals Nienoord een buitenverblijf in de zomer. Tussen Nienoord en Thedema boterde het niet, zodat de Van Ewsums het Leekster Hoofddiep lieten graven om het hoogveen in het zuiden te ontwateren en af te graven. In de achttiende eeuw kwam het huis Thedema in handen van de familie Van Ewsum die het vervolgens liet afbreken. Het borgterrein en delen van de oude gracht zijn bewaard gebleven.
Aan de westzijde van het terrein werd een boerderij gebouwd die de naam Thedema droeg. Het huidige appartementencomplex aan de J.P.Santeeweg draagt nu die naam.

 

 

thedema02 

 

naar bordje 12