Historische Kring gemeente Leek e.o.

Nieuwsflitsen

  • Stambomen

    In het menu bovenaan zijn bij Genealogieën  de stambomen te vinden van het geslacht Leuring, en van de bewoners van de borg Nienoord.
    Bij Weblinks zijn verwijzingen naar nog meer genealogieën te vinden

     
  • facebook

     

Huize Vredeveen

vredeveen

 Op de hoek van de Natuurschoonweg en de J.P.Santeeweg stond vroeger een herenhuis. Omstreeks 1745 werd het gebouwd, nadat Thedema was afgebroken. Bij het huis stond ook een tuinmanswoning. Begin 19e eeuw was het huis in bezit van en bewoond door Abraham Santee. Erfgenaam van het huis was Geert jannes Landweer, o.a. zilversmid, gehuwd met Johanna Jacoba Santee. In 1917 werd weer een Geert Jannes Landweer erfgenaam van Vredeveen; hij woonde in Assen, en bleef daar ook wonen ondanks het bezit van Vredeveen. Na zijn dood in 1924 werd het huis met alles wat er bij hoorde (o.a. een stenen duiventil) verkocht. Het goudleerbehang werd apart verkocht. In 1947 kreeg het huis wederom nieuwe eigenaren, een tweetal landbouwers in Nietap die het gebouw tot een kerk en kosterswoning lieten verbouwen. Hier kerkten de vrijgemaakt gereformeerden tot 1965, waarna het gebouw werd afgebroken.

naar bordje 14