Historische Kring gemeente Leek e.o.

Nienoords kapel

kapel01


Als gevolg van de toename van het aantal inwoners van Leek, de plaats genoemd naar het grensriviertje tussen Drenthe en Groningen, werd door de eigenaren van de grond in dit gebied, de Heren van Nienoord in 1660 besloten "op De Leek" een kapel te bouwen. De kerk stond in Midwolde in welk kerspel Leek was ontstaan. De adellijke bewoners van Nienoord waren toen Anna van Ewsum en haar eerste echtgenoot Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen. De kapel is gebouwd door de aannemer Meindert Hindriks Gratema voor 2280 Caroliguldens. Het werd een eenvoudig gebouw en ook het interieur was eenvoudig. De toegangsdeur kwam aan de westzijde van het gebouw. De kapel lag aan het Leekster Hoofddiep binnen de Leekster schans. In 1821 verdween de deur en kwam de toegang aan de zuidkant. In 1932 werd de consistoriekamer aangebouwd. In de klokkentoren hangt de luidklok uit 1674 en een carillon van 18 kleine klokjes, geschonken door de gemeente Leek. Het uurwerk is van 2001 nadat het vorige bij de brand in 2000 verloren was gegaan. De preekstoel stamt uit 1753 en gemaakt in opdracht van Willem von Inn- und Kniphausen. Het balkon is de plek van het vroegere adellijk gestoelte, d.w.z. dat het toen op de grond stond. Het orgel dateert van 1915 en is gebouwd door de firma Van Oeckelen en zonen te Glimmen.

Een felle brand legde op vrijdag 7 december 2000 de kerk grotendeels in de as. Het godshuis bevond zich toen net in de laatste fase van een grote restauratie. Er was juist een ton (in guldes) geïnvesteerd in een grote opknapbeurt. Op de dag van de brand waren er mensen met het dak bezig. Hierdoor ontstond de brand.

Twee jaar later is de kerk volledig gereataureerd.

naar bordje 18