Historische Kring gemeente Leek e.o.

 Drukkerij Bronsema

 bronsema02

 


Op 12 oktober 1907 vestigde zich te Leek Harm Jan Bronsema, geboren te Peize op 19 januari 1884. In 1908 verscheen het eerste nummer van het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westerkwartier en Omstreken, de latere Leekster Courant.
In 1910 werd dit pand gebouwd en vestigde hij zich op deze plek. In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd zijn woonhuis naast de drukkerij gebouwd en was één der eerste huizen met centrale verwarming op het platteland in de provincie Groningen. Aan de zijkant van de woning is een gebrandschilderd glas-in-lood raam geplaatst van De Ploeg-kunstenaar Jan van der Baan, een oomzegger van Bronsema: In den Druck Vond ick mijn Geluck. Naast krantenbedrijf was het een handelsdrukkerij en boekhandel.
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw had de Leekster Courant bijna 20.000 abonnees! Door de opkomst van de gratis huis-aan-huis bladen kalfde het abonneebestand snel af. Op 28 december 1999 verscheen het laatste exemplaar.
Bronsema was van betekenis voor de Leekster gemeenschap. Hij zat o.a. in het bestuur van de Coöperatieve Boerenleenbank in Leek en in het bestuur van Vereniging tot behoud natuurschoon in Nietap-Leek.
Harm Jan Bronsema overleed op 8 november 1951 en ligt begraven in Midwolde.

 

naar bordje 24