Historische Kring gemeente Leek e.o.

 Gereformeerde kerk

gereformeerdekerk01

 


In 1834 vond binnen de hervormde kerk de Afscheiding  plaats. Dominee Hendrik de Cock en zijn kerkelijke gemeente scheidden zich toen in Ulrum af van de hervormde kerk . Overal in het land ontstonden daarna afgescheiden gemeenten (in de volksmond Afgescheidenen of Cocksianen), zo ook in Leek. Op 5 september 1835 werden de ambten geïnstitueerd. Waar men zondags bijeen kwam is niet geheel duidelijk. In 1846 werd op deze plek een woning aangekocht. Dat kon mooi de pastorie worden van de eerste predikant Ds.H.H.Knol. Achter de woning werd een lokaal gebouwd die diende als kerkzaal. Later werd naast de kerk een pastorie gebouwd en woonde de koster in de voormalige pastorie. In 1908 werd de kosterswoning afgebroken. De predikant ging elders wonen en de koster kwam in de pastorie te wonen waar overigens ook andere kerkelijke activiteiten plaatsvonden. Op de vrijgekomen plek werd een nieuwe kerk gebouwd. In 1967 kochten de vrijgemaakten de kerk. Omstreeks 1980 werd de kerk aanzienlijk uitgebreid.

gereformeerdekerk02

 

 

gereformeerdekerk03

naar bordje 27