Historische Kring gemeente Leek e.o.

 Woonhuis fam. Leuringh

huisLeuringh1906

 

Het woonhuis van de fam. Leuring in 1906

 
Café De Oude Bank is genoemd naar de vorige bestemming van het gebouw: de Coöperatieve Boerenleenbank. In de 19e eeuw stond hier het woonhuis van Abraham Santee Leuring. Deze had een grossierderij en een drankenhandel en bezat een boerderij in Enumatil. Wekelijks bezocht hij de pachter van die boerderij en ging dan onderweg even aan voor een borrel in Klein Auwema in de wandelgangen Pasop genoemd. Het was het enige huis aan de weg van Midwolde naar Enumatil. De bewoners pasten op het vee dat liep in de mienscheer, de gemeenschappelijke weide van de boeren in Midwolde. Naast café De Oude Bank stond het pakhuis van Leuring.
Vroeger had het gebouw ook een torentje.

 DeOudeBank

naar bordje 28