Historische Kring gemeente Leek e.o.

Korte inhoud Historisch Leek 28-1, januari 2014

omslag28 01'Nachtregenboog' of Zevenhuizen en omstreken als literaire 'hotspot'. Deel 3 (slot) door Geert Hadders

Nachtregenboog is het romandebuut van Joop Boersma (1926) uit Arnhem. Hij is medisch specialist, doet wetenschappelijk onderzoek, schrijft en is bekend als kunstschilder.
Na het vinden van het paspoort van zijn over-overgrootvader raakt de jonge, intelligente Wieger in de ban van de levensgeschiedenis van zijn voorouders. In de roman Nachtregenboog wordt de lezer mee teruggenomen naar de 19e eeuw. Wieger beschrijft de belevenissen van schippers, veenarbeiders en boeren die een bestaan zochten in Friesland, Groningen en Drenthe. Ze leven in armoede en kennen ellende, de watersnoodramp van 1825 en onmenselijk zware winters.
In het boek komt Zevenhuizen vaak voor als plaats van handeling. Zevenhuizen dat omstreeks 1650 aan de Oudestreek is ontstaan.
Nachtregenboog is een boek waarin het leven in de veenderijen van Zevenhuizen in het begin van de 19e eeuw centraal staat.
Geert Hadders laat aan de hand van citaten uit het boek zien hoe dat leven in die veenlandschappen was.

VV Leek 1932 t/m 1957: de eerste 25 jaar van de voetbalvereniging door Harry Siegers

In 1932 begon de toenmalige eigenaar van hotel Het Boschhuis, de heer H.J.Smit, voetbalwedstrijden te organiseren. Er deden wel 40 elftallen mee aan zo'n voetbaltoernooi. Dit was de aanleiding om in Leek een voetbalvereniging op te richten. De vereniging kreeg de naam ADO = Alles Door Oefening. De naam moest veranderd worden omdat er al een voetbalvereniging met dezelfde naam in Den Haag was. De club ging verder onder de naam VV Leek.
Harry Siegers geeft een overzicht van de seizoenen in korte bewoordingen. Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Leek besluit tot het aanleggen van een sportveld op het landgoed Nienoord. Na nog een jaar op een paar noodvelden te hebben gespeeld, gaat de VV LEEK over naar Nienoord. (seizoen 1949-1950). Unieke foto's zijn bij het activiteitenoverzicht afgedrukt.

Fa. L. Zuiderveld & Zn. Te Leek door Bert Zuiderveld

Al bijna een eeuw: Zuiderveld in onder meer onroerend goed bouwen, doe het zelfartikelen verkopen en houten kozijnen vervaardigen.
Wie kent het pure Leekster bedrijf ZUIDERVELD niet? Het geslacht Zuiderveld woont al zo'n 275 jaar in de gemeente Leek.
Bert geeft eerst een genealogische inleiding over de familie, waarvan de auteur tot de een na laatste generatie behoort. Daarna wordt er een prachtig overzicht van de ontwikkelingen van het bedrijf Zuiderveld en Zonen gegeven: Jeugd Lammert Zuiderveld, Eigen baas, Oorlogstijd, Wederopbouw, HZ en Recente ontwikkeling.
Een prachtig verhaal over een van de vele bedrijven in Leek.