Historische Kring gemeente Leek e.o.

Korte inhoud Historisch Leek 28-2, april 2014

 

omslag28 01Expositie, 100 jaar Drachtster Tram 1913-2013 door Epko Bult,  Geert Hadders en Siebrand Homan

De tentoonstelling van oktober 2013 tot januari 2014 over de Drachtster Tram in de Oranjerie van de borg Nienoord, was een geweldig succes. Er kwamen bijna 3000 bezoekers in zo'n 10 dagen! Dit artikel geeft een impressie van de voorbereiding, de tentoonstelling, de film van Tjerk Bekius en de reacties van de bezoekers.
In 2014 is er weer een tentoonstelling: De Leekster Courant. De opening is op 4 oktober 2014.

'Het bordje verboden toegang negeren en gewoon aanbellen'. Het definitieve verhaal over Nienoord ? door Joost Eskes

In april 2013 bood Wouter van Schie het eerste exemplaar van het boek "Anna van Ewsum, haar afkomst, haar leven, haar wereld" aan burgemeester Hoekstra van Leek aan. Het is een prachtig lees- en kijkboek geworden. Een prachtig boek van Wouter van Schie, neerlandicus, tekstschrijver, docent, toneelschrijver, regisseur en acteur. Van Schie komt met nieuwe feiten over het leven van Anna. Hij reisde Stad en Ommeland en grote delen van Duitsland af om feitenmateriaal te verzamelen en met verre familieleden van Anna van Ewsum te praten en historische plaatsen te bezoeken. Voorwaar een prachtig kijk- en bladerboek met vele mooie foto's. maar ook een boek waarin de geschiedenis van Midwolde en Leek een extra dimensie krijgt.
Eskes schrijft lovend over het nieuwe boek, dat ook in de bibliotheek van de Historische Kring  te verkrijgen is. Hij suggereert dat ook een roman over Anna van Ewsum ooit geschreven wordt.

Het 'Julianaparkje'te Zevenhuizen in beeld door Mieneke Zevenberg

De schrijfster van dit artikel wil brede bekendheid geven aan een stukje van Zevenhuizen, namelijk het 'Julianaparkje', dat te vinden is aan de Carolieweg op de grens van Leek en Zevenhuizen. Er staat een kastanjeboom die geplant is in 1937 ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. In tekst en foto's schenkt Mineke Zevenberg aandacht aan dit mooi stukje Zevenhuizen.

Oorlog door Sikke Cazemier

Cazemier is geboren en opgegroeid in Leek, zijn vader had een bakkerij naast de Hervormde Kapel op de Dam. Herinneringen aan de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Cazemier op papier gezet. Toen de oorlog begon was Cazemier 8 jaar; hij herinnert zich Leek van voor de 2e WO nog, natuurlijk zijn het herinneringen, die altijd subjectief zijn. Maar de herinneringen die Cazemier op heeft geschreven, geven wel een duidelijk beeld van de Leekster gemeenschap in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw. Hij schrijft over de exportslagerij van Van Dam en over de familie Israëls en over de eerste meidagen van 1940, toen de Duitse verkenningseenheid Leek binnenreed. Je zou het een kleine geschiedenis van Leek in het midden van de vorige eeuw kunnen noemen.

Grasdrogerijen in de gemeente Leek, Deel 3 door Henk Cazemier.

In het derde deel van Grasdrogerijen in de gemeente Leek , geeft Cazemier ons een kijkje in de geschiedenis van de grasdrogerij 'Midwolde en Omstreken G.A.' aan de hand van oude notulenboeken. De lezer krijgt een goed zicht op o.a. de prijzen die gehanteerd werden in de eerste helft van de vorige eeuw. Veel namen passeren de revue, namen van personen die veel lezers zeker bekend voorkomen.
In de laatste aflevering van de Grasdrogerijen gaat de auteur in op de geschiedenis van de drogerij aan de Diepswal.