Historische Kring gemeente Leek e.o.

Oorlog Deel 1, door Sikke Cazemier
uit Historisch Leek 28-02, april 2014

Volwassen mensen hebben vaak de gewoonte hun leven in bepaalde, van elkaar te onderscheiden perioden in te delen. Er wordt gesproken over de kindertijd, schooltijd, de jeugdjaren, studiejaren, huwelijksjaren, de tijd dat de kinderen nog klein waren enz. Allerlei indelingen zijn mogelijk naarmate men ouder wordt.
De ouderen onder ons, die de jaren 1940 - '45 bewust hebben meegemaakt, spreken nog vaak over: vóór de oorlog, in de oorlog en na de oorlog of na de bevrijding. Jongere generaties kennen deze indeling van het leven niet en naarmate de oorlog verder achter ons komt te liggen, zal onze tijdsindeling voor degenen die er niet bij waren, steeds minder worden begrepen.

Lees het hele artikel als PDF.