Historische Kring gemeente Leek e.o.

Korte inhoud Historisch Leek 28-3, juli/augustus 2014

omslag28 01Achtergronden bij het boek Anna van Ewsum, haar afkomst, haar leven, haar wereld. De fascinerende zoektocht naar feiten - door Wouter van Schie
De auteur vertelt hoe hij in aanraking kwam met Anna van Ewsum. Na het zien van de botten in de grafkisten in de kelder van de kerk van Midwolde en gesprekken met Reinder Hovinga, de vroegere kerkgids van Midwolde, waren aanleiding om meer te willen weten over Anna van Ewsum. Wouter van Schie besloot een boek over haar te schrijven. In dit artikel ging de auteur op zoek naar Anna, virtueel maar ook fysiek naar de plaatsen in Duitsland en Polen die iets te maken hadden met de bewoonster van Nienoord. Van deze bezoeken doet Van Schie verslag in dit artikel. Op zondag 9 november aanstaande verzorgt Wouter van Schie een presentatie over Anna van Ewsum in borgmuseum Nienoord.

Grasdrogerijen in de gemeente Leek, deel 4 - door Henk Cazemier.
In het vierde deel van Grasdrogerijen in de gemeente Leek , geeft Cazemier ons een kijkje in de geschiedenis van de grasdrogerij ‘Midwolde en Omstreken G.A.’ en de grasdrogerij aan de Diepswal aan de hand van vooral redactionele artikeltjes uit de Leekster Couranten en het Nieuwsblad van het Noorden. In 1967 wordt besloten de grasdrogerij in Midwolde op te heffen, in 1958 was men aan de Diepswal al gestopt met grasdrogen.

Firma Ligthart en Zonen, meubelmakerij -  door Bert Zuiderveld
Weer een stukje geschiedenis van neringdoenden in Leek. Bijna een eeuw lang verdiende de familie Ligthart de kost met het op ambachtelijke wijze vervaardigen van meubels en de verkoop ervan. Bert vertelt het verhaal over Ligthart Meubelen, de Leekster firma, die in 1993 na zo’n 80 jaar, ophield te bestaan omdat er geen goede opvolger gevonden werd. Langzamerhand worden de verhalen over de vele Leekster middenstanders compleet. De vorige keer een verhaal over de firma Zuiderveld, nu over Meubel-Ligthart en in vorige jaargangen werden er ook geschiedenissen van bekende Leekster neringdoenden verteld.

Oorlog, deel 2- door Sikke Cazemier
De auteur is geboren en opgegroeid in Leek, zijn vader had een bakkerij naast de Hervormde Kapel op de Dam. Herinneringen aan de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Cazemier op papier gezet.
Toen de oorlog begon was Cazemier 8 jaar. Sikke  herinnert zich Leek van voor de Tweede Wereldoorlog nog, natuurlijk zijn het herinneringen, die altijd subjectief zijn. Maar de herinneringen die hij op heeft geschreven, geven wel een duidelijk beeld van de Leekster gemeenschap in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw. Hij schrijft deze keer vooral over wat de Leekster Joodse gemeenschap is overkomen in de Tweede Wereldoorlog, een indringend verhaal.