Historische Kring gemeente Leek e.o.

Korte inhoud Historisch Leek 28-4, oktober 2014

omslag28 01Van 4 oktober 2014 tot half januari 2015 organiseerde de Historische Kring gemeente Leek en omstreken, samen met Nienoord een tentoonstelling in de Oranjerie op de borg Nienoord. De tentoonstelling heette DE LEEKSTER COURANT.
Nummer 4 van Historisch Leek is dan ook helemaal gewijd aan de Leekster Courant. Zeven artikelen gaan over de bekende krant van uitgever Bronsema in Leek. Er waren honderden abonnees in het Westerkwartier en het Noordenveld en ver daarbuiten.

De voorganger van 'de krant van Bronsema', door Siebrand Homan
Hwt artikel gaatt over de voorganger(s) van de Leekster Courant. Voordat Harm Jan Bronsema in het begin vcan de vorige eeuw zijn advertentieblad liet verschijnen was er al een "Advertentieblad voor Leek en Omstreken" Van dit advertentieblad verschenen er in 20 jaar meer dan 1000 afleveringen.
Uitgevers waren De Boer, Aptroot en Frölich. Van de uitgevers geeft Homan een korte levensbeschrijving. Prachtige foto's van die eerste bladen zijn afgedrukt: Advertentieblad voor Leek en Omstreken van Vrijdag den 16e Juli 1909 bijvoorbeeld!

Harm Bronsema, 'In de Druck Vond ik mijn Geluck', door Siebrand Homan.
een vervolg op het artikel over het ADVERTENTIEBLAD. Het gaat over de uitgever, krantenman Harm Bronsema. De naamgever van de drukkerij die jaren bestond in Leek en die jarenlang De Lekster Courant uitgaf. De laatste jaren beter bekend als boekhandel Bronsema en later boekhandel Bosman Bronsema. Veel oude foto's van het 'Bronsema-pand' verluchten het artikel.

Een causerie bij lichtbeelden (door Jan Niemeijer), door Harry Boonstra en Geert Hadders
Dit is een verslag van de lezing die oud-Leekster Courant-journalist Jan Niemeijer op 16 november 2010 heeft gehouden in de kerk van Midwolde. Zijn werk bij de Leekster Courant, het drukken en de verspreiding ervan stonden in dit verhaal centraal.
Niemeijer schetst in grote lijnen een beeld van Leek en Nietap rond 1970. De lezing werd verlucht met dia's. Leest u in het verhaal o.a. hoe indertijd alles met de typemachine werd gemaakt. Wat een verschil met onze digitale tijd.

Bert van Dwingelen over de Leekster Courant ,door Epko H. Bult
Van Dwingelen is jarenlang hoofdredacteur van de Leekster Courant geweest. De krant had toen een 19.000 abonnees. In 1980 werd hij hoofdredacteur van de Leekster, nadat hij in 1972 aan de Leekster Courant was verbonden als fotograaf-verslaggever. In 1999 ging de LC ter ziele en toen was Van Dwingelen zijn baan kwijt. Hij was zo langzamerhand het gezicht van de Leekster Courant geworden. Tjerk Bekius en Harry Boonstra hebben met Bert thuis bij hem gepraat en zijn verhaal op film vastgelegd. Epko Bult heeft daarvan een interviewverslag gemaakt.

Van een artikelenserie in de Leekster Courant tot boek, door Geert Hadders
behalve krantenman was Harm Jan Bronsema ook boekhandelaar, boekdrukker en handelsdrukker, zoals hij zijn bedrijf aankondigde. Zo zijn er in de loop van de jaren heel veel boeken bij Bronsema gedrukt.. In de 90er jaren van de vorige eeuw, verscheen er een fondslijst met dertien boeken die waren uitgegeven. Een boek was gevormd door de in de Leekster Courant verschenen dorpsbeschrijvingen. De beschrijvingen werden in boekvorm uitgegeven: Rond Terpen en Brinken.
Over dit boek gaat dit artikel van Geert Hadders.

De functie van een streekkrant, door Frederik L. van Tuinen
De Leekster Courant heeft veel betekent in het Westerkwartier, Noordenveld en verre omstreken. In 't Boek van Zwart, verschenen bij het afscheid van burgemeester Zwart, schetst Frederik van Tuinen namens de redactie van de Leekster Courant de betekenis van deze streekkrant.