Historische Kring gemeente Leek e.o.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Lezing

 donderdag 22 november 2018  20.00 uur

schutse 

 Plaats: De Schutse,  Oldenoert 32 in Leek

 

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Begroting 2019

  4. Verslag van de voorjaarsledenvergadering van 18 april 2018

  5. Rondvraag

  6. Sluiting van het officiële vergadering

 

Aansluitend volgt een lezing van dhr. Harry Perton:

 

Politiek en religie in de periode 1680 - 1840

een vergelijking tussenhet Oldambt en het Westerkwartier

Harry Perton is historicus, werkzaam bij de Groninger Archieven en
eindredacteur van Stad & Lande en het Historisch Jaarboek Groningen.


footer