Historische Kring gemeente Leek e.o.

Nieuwsflitsen

 • Stambomen

  In het menu bovenaan zijn bij Genealogieën  de stambomen te vinden van het geslacht Leuring, en van de bewoners van de borg Nienoord.
  Bij Weblinks zijn verwijzingen naar nog meer genealogieën te vinden

   
 • facebook

   

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Lezing

 donderdag 26 oktober 2017  20.00 uur

schutse 

 Plaats: De Schutse,  Oldenoert 32 in Leek

 

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter

 2. Ingekomen stukken en mededelingen

 3. Begroting 2018

 4. Verslag van de voorjaarsledenvergadering van 20 april 2017

 5. Rondvraag

 6. Sluiting van het officiële vergadering

 

Aansluitend aan deze ledenvergadering volgt een lezing van dhr. Geert Hadders:

 

De Reformatie in het Westerkwartier

als inleiding op de tentoonstelling die op 29 oktober begint.


footer