Historische Kring gemeente Leek e.o.

Korte inhoud Historisch Leek 29-2, april  2015

omslag29 01OORLOG, deel 4, slot, door Sikke Cazemier en Klaas S. Gunter.
De oud-Leekster Klaas Gunter reageerde op het verhaal van Sikke Cazemier. Over het relaas van Cazemier over de meidagen van 1940 geeft Gunter nog wat informatie en aanvullingen. Gunter, die in het begin van de oorlog 16 jaar was, woonde toen aan de Schreiershoek. Natuurlijk was het Leekster Hoofddiep nog open. Gunter heeft nog veel herinneringen aan de crisisjaren ’30 met veel armoede en werkeloosheid

Denneboom, ’t Piepke
Op bladzijde 6 zijn prachtige foto’s afgedrukt van het onlangs vrijgekomen  reclamebord van de familie Denneboom.
De schilder Jos Dasselaar heeft de reclameuiting hersteld. In een volgend nummer trft u foto’s aan van de gerenoveerde tekst. Als beginnovember 2015 strak de Stolpersteine gelegd worden past deze renovatie prachtig bij het geheel: een cultureel monument.

Expositie Leekster Courant, Nienoord 2014, door Siebrand Homan
In de Oranjerie van Nienoord was een expositie over de Leekster Courant. De Historische Kring nam daartoe het initiatief. Veel basisschoolleerlingen hebben de expositie bezocht en Harry Boonstra demonstreerde de Heidelberger drukpers. Zo’n 1000 bezoekers hebben de prachtige tentoonstelling bezocht. In dit artikel leest u over de inhoud van de tentoonstelling.

Brandstoffenhandelaar Kok aan de Schreiershoek te Leek, door Albert Graansma
Veertien kasboeken, onderdelen van de boekhouding van brandstoffenhandelaar Kok, heeft Miep Woldring, aan onze vereniging  geschonken. Albert Graansma heeft alles gelezen en op basis van deze boekhouding een beeld geschetst van de activiteiten van dit Leekster bedrijf. Een deel van de Leekster geschiedenis is uit dit verhaal te herleiden. Mooie oude foto’s van het pakhuis aan de Schreiershoek completeren het historische verhaal van de Leekster middenstand.

70 jaar kwekerij Bosman, Leek: 1920-1990 van vader op zoon, door Harry Siegers
Een gesprek met mevrouw Bosman, inmiddels 90 jaar. Oud-Leeksters en nieuwe Leeksters, Midwolmers en Tolberters kennen allen de kwekerij van de familie Bosman aan de Midwolderweg. Iedereen haalde daar vroeger de struikjes, heideplantjes, hoge en lage fruitbomen. Als je nu langs de Midwolderweg rijdt, staat nog steeds het huis van Bosman daar, de kwekerij is er niet meer, de grond nog wel. Siegers heeft een herkenbaar verhaal gemaakt.   

(Vier keer) ‘In een rijtuigie’, door Geert Hadders
Op 14 februari 2015 werd in Roden de jaarlijkse filatelistenbeurs gehouden. Thema van dit jaar was: Koetsen en rijtuigen van museum Nienoord.


Een ‘momentopname’ dank zij het omslag van DE SPIL, door Geert Hadders
DE SPIL is in de jaren ’60 en ’70 het clubblad van de voetbalvereniging Leek. Het clubblad had veel advertenties van verschillende middenstanders en bedrijven in Leek en omgeving. Een soort crowdfunding avant la lettre. Ook onze Historische Kring kent adverteerders. Een gewaardeerde bron van inkomsten voor een vereniging.
Geert Hadders meldt de middenstanders en bedrijven die in de 5e jaargang in 1969 advertenties plaatsten in het voetbalblad.
Dat geeft een prachtig inzicht van wie er in die tijd winkels en bedrijven exploiteerden. Een paar voorbeelden: CAFÉ J. BOS; GEBR.HUT; Uw drogist NIEVEEN; NETAM.   


Bent u - nog - geen lid van de Historische Kring? De uitgaven van Historisch Leek zijn los te koop. Elke zaterdag tussen 14.00 uur en 16.00 kunt u even langskomen in onze bibliotheek  naast het gemeentehuis van Leek. Daar kunt u, voor zover nog leverbaar, exemplaren kopen van ons kwartaalblad. Ook kunt u mailen naar het mailadres van de HKGLeo en een aflevering bestellen. Als u lid  van de HKGLeo, krijgt u 4 x per jaar ons  kwartaalblad met prachtige artikelen over de gemeente Leek en omstreken.  Aanmelden: zie Contactgegevens in het menu.