Historische Kring gemeente Leek e.o.

In 1660 werd Leek een kerkdorp door een schenking van de Vrouwe van Nienoord: bekend onder de naam Nienoordse kapel. Het dorp groeide, mede door bedrijvigheid die met de scheepvaart te maken had. De turfschepen kwamen niet zonder lading terug; de handelsvaart ontstond. Van dit roemruchte verleden getuigt het Leekster schippersgilde. Leek was zelfs thuishaven van Oostzeevaarders. De straatnaam Schreiershoek herinnert aan de plaats waar afscheid voor langere tijd werd genomen. Er kwamen scheepswerven, een leerlooierij en een aantal molens.

Aan het einde van de 17e eeuw en in het begin van de 18e eeuw vestigden zich in Leek Joodse handelslieden. Ze gaven Leek een imago van levendigheid van handel. De Joodse begraafplaats, opgericht in 1783, ligt nu nog aan het Leekster Hoofddiep. De kanalen gegraven ten behoeve van de verveningen, werden belangrijk als vaar- en handelsweg vanuit het Zuidelijk Westerkwartier, via het Leekstermeer naar en van de stad Groningen. Te voet naar Leek, van daaruit per trekschuit, later per stoomboot naar de stad werd een gebruikelijke reisroute.
Leek bleef een plaats waar veel neringdoenden hun geld verdienden. Al voor de Tweede Wereldoorlog bleek het transport over land het vervoer over water te verdrijven. In 1913 bracht de stoomtram Groningen-Drachten, die dwars door de Tolberterstraat ging tot in de jaren 80 van de 20e eeuw, daarin al verandering. Tot 1948 werden per trein passagiers vervoerd, tot 1 juli 1985 goederen. De Drachtster Tram werd een begrip. De bij de vervening vrijkomende landbouwgrond werd verkocht aan veenarbeiders die er een klein boerenbedrijf stichtten.
Na de Tweede Wereldoorlog konden de boeren uit de omgeving niet meer leven van hun te kleine bedrijven. Er ontstond grote behoefte aan nieuwe werkgelegenheid. In 1959 werd Leek aangewezen als industriekern. Vanaf toen breidde Leek zich sterk uit : tot op de dag van vandaag worden er veel woningen gebouwd en het ene na het andere industrieterrein wordt ontwikkeld.