Historische Kring gemeente Leek e.o.

::: Bestuur :::

hamer

     
functie         naam                  
 voorzitter     E.H. Bult  
secretaris J. Annema  
penningmeester J. Schipper  
kwartaalbladredacteur   G. Hadders  
ledenadministratie B. Bierling  
websitebeheerder L.G.N. Heijenga  
algemeen adjunct A. Biesma  
lid J. Schrage  

 

 ::: Vrijwillige medewerkers :::

   Het bestuur wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers, voor het rondbrengen van het kwartaalblad, het beheren van de bibliotheek, het verrichten van archiefwerkzaamheden, het maken van foto's, het schrijven van artikelen voor het kwartaalblad. De vereniging heeft geen betaalde medewerkers.