Historische Kring gemeente Leek e.o.

::: BELEIDSPLAN 2017 e.v. :::   

Inleiding                                                                                       
Een eenvoudig meerjaren beleidsplan, gebaseerd op de statutaire doelstellingen van de Historische Kring Gemeente Leek en omstreken (HKGLeo), kan richting geven aan de activiteiten van de vereniging en haar leden.
In dit plan wordt het doel zoals die geformuleerd is in de statuten geconcretiseerd en kort beschreven.
In het jaar 2019 gaat de gemeente Leek, samen met de gemeenten Marum, Grootegast en Zuidhorn, op in de nieuwe fusiegemeente Westerkwartier. De HKGLeo blijft zich na 1 januari 2018 richten op de dorpen Enumatil, Oostwold, Lettelbert, Midwolde, Leek, Tolbert en Zevenhuizen, zijnde de huidige dorpen van de gemeente Leek en Nietap (grensdorp Groningen-Drenthe)   

 

Statutair doel van de HKGLeo:
In de Statuten van de HKGLeo van 29 september 1998 wordt het doel van de HKGLeo in artikel 3, lid 1 omschreven:
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de historische kennis van de Gemeente Leek en omgeving en bij te dragen aan bet in stand houden van cultuurhistorische waarden in de ruimste zin van het woord.
In de statuten , artikel 3 lid 2, wordt verder aangegeven hoe het genoemde doel onder meer bereikt zou kunnen worden.
a) het verzamelen en/of vastleggen van gegevens en voorwerpen over de historie van de
      Gemeente Leek en omgeving (omgeving wordt bedoeld Nietap)
b) lezingen te houden
c) evenementen te organiseren op bet gebied van de historie van de Gemeente Leek en omgeving
d) het publiceren van geschriften
e) de nodige accommodatie te verwerven en in stand te houden
f) het volgen van ontwikkelingen en eventueel actie te ondernemen met betrekking tot het in stand houden van cultuurhistorische waarden

 

Sterke kanten van de HKGLeo:       

 • HKGLeo bestaat reeds meer dan 30 jaar
 • HKGLeo is met circa 550 leden een belangrijke vereniging in de gemeente Leek.
 • goed bestuursklimaat: enthousiast, samenwerkend, goede ex- en interne contacten.                               
 • professioneel 3-maandelijks tijdschrift met kwaliteitsinhoud: Historisch Leek        
 • uitgeven van boeken over de historie van bepaalde onderwerpen en dorpen.                   
 • toegankelijke bibliotheek voor leden en niet-leden in de bodewoning (is verenigingsonderkomen) naast het gemeentehuis van Leek.
 • goede en toegankelijke website
 • fotodienst in samenwerking met de gemeente Leek
 • een aantal zeer betrokken vrijwilligers: beheer bibliotheek, fotodienst, vormgeving kwartaalblad, verhalenschrijvers, etc.
 • goede contacten met andere historische verenigingen, Nienoord en gemeente Leek. 
 •                                        
 • Zwakke kanten:                                                                                   
  Naam van de vereniging en naam van tijdschrift wekken de indruk nogal op Leek gericht te zijn.
                                                                                                      
   Concretisering van doelen:
 • Het beleggen van bestuursvergaderingen: zo’n 6 á 7 x per jaar.   
 • Redigeren, vormgeven en uitgeven van een kwartaalblad: Historisch Leek. Redacteur: Geert Hadders, vormgever: Albert Keur, drukker: Scholma Bedum, verspreiding (550 leden): Bert Bierling. (bezorging van het kwartaalblad gebeurt door vrijwilligers. In het kwartaalblad is opgenomen een bijlage waarin informatie voor de leden wordt verstrekt.
 • Idem van specials van Historisch Leek: zoals Reformatie in het Westerkwartier, Scheepvaart in Leek, Shalom en Moi
 • Samenwerken met andere organisaties zoals Nienoord, gemeente Leek, Fredewalda, Samuel Levie Stichting, bijvoorbeeld in werkgroepen tentoonstelling Shalom en Moi, Leekster Courant, Drachtster Tram, Scheepvaart en Reformatie in Westerkwartier, werkgroep Stolpersteine, werkgroep Wandeling Leek-Westerbork.
 • Participatie herinrichting van Leek + verzorgen van een (historische) wandelroute door Leek, inclusief informatiebordjes met QR-code. (Geert Hadders/Siebrand Homan).
 • Participeren rondtochtje Leek vanaf Streekproductenmarkt. 1 x per maand. Gemeente Leek en Historische Kring.
 • Herstel oude gevelborden in Leek: bijv. Denneboom, ‘t Piepke
 • Betrekken van leden in bovengenoemde werkgroepen.
 • Leden stimuleren om historische herinneringen, verhalen op te schrijven.
 • Toegankelijkheid van verenigingsgebouw: bodewoning naast het gemeentehuis van Leek: openstelling voor bezoekers op zaterdagen van 14.00 uur-16.00 uur. Verenigingsruimte beschikbaar stellen voor bijeenkomsten van bestuur, werkgroepen en commissies.
 • Realiseren van boekuitgaven: De Auwema’s; de Leek de geschiedenis;   herdenkingsuitgaven: o.a. Begrafenisvereniging Zevenhuizen; VVV Leek;  De Wolveschans in historisch perspectief; Tolbert, een randveenontginning; specials van Historisch Leek.
 • In stand houden en uitbreiden van de historische bibliotheek door vrijwilliger(s) Albert Graansma.
  Opslaan en tentoonstellen van historische voorwerpen: bodewoning.
  Administreren van aanwezig historisch materiaal.
  Historisch fotomateriaal verzamelen en beheren. Organiseren van de fotodienst i.s.m. de gemeente en vrijwilligers. Veranderingen in dorpen laten vastleggen door de fotodienst (vrijwilliger in elk dorp). Alle foto’s digitaliseren. Het op Facebook zetten van oude foto’s (bestuurslid). Vrijwilligster Elly Dragstra.
  Organiseren van excursies: o.a. excursie naar de Emslanden.
  Organiseren van twee ledenvergaderingen per jaar: voor- en najaarsledenvergadering, waarin o.a. begroting, jaarrekening (penningmeester) en jaarverslag (secretaris) vastgesteld worden. Plaats: De Schutse, Roomsterborgh of andere lokatie.
  Contacten onderhouden met de gemeente Leek over o.a. huur en onderhoud bodewoning, archiefruimte voor HKGLeo in gemeentearchief.
  Deelnemen aan bijeenkomsten met andere Hist. Verenigingen in het Westerkwartier: Samenwerkende Historische verenigingen in het Westerkwartier (2 á 3 x per jaar)
  Maken van films van historisch materiaal; Tjerk Bekius
  Onderhouden van deze  website:  Bert Heijenga.
  Mailadres van de HKGLeo Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Het werven van fondsen bij instellingen (bijv. Prins Bernhard Cultuurfond, Plattelandsfonds, etc.) en bedrijfsleven (bijv. Rabobank) voor speciale projecten als tentoonstellingen, boekuitgaven.