Historische Kring gemeente Leek e.o.

Korte  inhoud  Historisch Leek 31-02, april  2017 

 

Eigenaardige symboliek in de schelpengrot en de Midwolder kerk, door Wouter van Schie

In het artikel behandelt Wouter van Schie allerlei symbolen die vooral met de Vrijmetselaarij te maken hebben, in de Midwolder Kerk en in de Schelpengrot op Nienoord.

Georg Willem is bijvoorbeeld dan ook ‘voorzittend meester van een vrijmetselaarsloge’ geweest.
Van Schie geeft uitleg over diverse symbolen die te vinden zijn op Nienoord en Midwolde, zoals de negenpuntsster, het driehoekige doek en het zwart-witsymbool.
Een zeer interessant artikel, dat je weer anders doet kijken naar bijvoorbeeld het monument van Rombout Verhulst in de kerk van Midwolde.

 

De voormalige Hervormde kerk van Enumatil, door Kees Kugel

Als je op het terras van theehuis Tante Til in Enumatil zit en je kijkt naar de overkant van de straat naar het huis, dan zie je contouren van kerkramen. Dat tot woonhuis verbouwde gebouw, is een kerk geweest, een hervormde kerk.
Kugel laat de geschiedenis van het genoemde woonhuis herleven. Een prachtig verhaal over hoe het is gegaan met de hervormde kerk en gemeente van Enumatil.

 

Abraham Santee Leuringh 1796 – 1863, door Sikke Cazemier

De auteur gaat deze keer de levensloop na van A.S.Leuringh, zoon van J.H.Leuringh. (zie eerdere artikelen). Hij werd op de Sintmaheerd te Tolbert geboren in 1796. Op 28 jarige leeftijd trouwde hij met Saakje Louwes in Leek, haar vader was vervener. Het echtpaar vestigde zich in Huis 15 in de Tolberterstraat te Leek.
Later in 1845 werd hij burgemeester van Leek. Een typerend levensverhaal, dat vervolgd verteld wordt, van een lid van een belangrijke Leekster/Tolberter/Leekster familie.

Rondblikken’ in Leek en omstreken, van de redactie.

Onder redactie van ‘Blikvanger’ Johan A. Bodewes (later Jaap J. Homan) verschenen er in de laatste kwart van de vorige eeuw veel historisch getinte afleveringen in de rubriek ‘Noorder Rondblikken’ in het Nieuwsblad van het Noorden. Oud nieuws in de provincie Groningen en Drenthe werden in historisch perspectief gezet. Op gezette tijden zullen in Historisch Leek één of meer afleveringen, die betrekking hebben op Leek en omstreken, worden geplaatst.
Ook in dit nummer een Noorder Rondblik, (8 januari 1986) namelijk: “Het kommer-en-kwel-bestaan van een kleine boer in Zevenhuizen.” Ook deze keer is de aanleiding tot een rondblik het boek van Alida de Vries “Er is veel veranderd in 100 jaar”.
Pieter Agema wordt gevolgd als boer in crisistijd en oorlogsjaren in Zevenhuizen.