Historische Kring gemeente Leek e.o.

korte  inhoud van Historisch Leek januari 2018, jaargang 32 nummer 1  

Heere Boon en zijn smokkelaarsbende, door  Harry Perton

Genotsmiddelen als jenever, brandewijn, koffie en tabak uit Drenthe waren in de 18e eeuw in trek omdat ze goedkoper waren dan in de Stad en het Ommeland. Er werd dus gesmokkeld. Veel waren werd er gesmokkeld via Nietap op de grens van Drenthe en het Westerkwartier en richting Friesland. De belastingpolitie keek vooral uit naar Heere Boon. Hij was bekend als smokkelaar. Men zag hem regelmatig “met een pak op de rugge” lopen in de omgeving. Soms smokkelden ze ook groepsgewijs. Als men werd gepakt, dan was de straf niet mals: kaak, geseling, tuchthuis van soms 10 jaar en soms verbanning uit het gebied!
Soms werden de smokkelaars verraden, misschien vanuit de herberg “De drie Pilaren” in Tolbert!

Johannes Leuringh 1828 - 1901, deel 1, door Sikke Cazemier

De auteur het levensverhaal van Johannes Leuringh, die school ging in Winschoten. Daar bezocht hij het gymnasium. Later woont hij in Leek en wordt er zelfs burgemeester. In het openbaar bestuur was hij aktief: hij werd gedeputeerde en werd zelfs benaderd om Tweede Kamerlid te worden. Hij bleef liever hier. Hij bemoeide zich met waterstaatszaken en de indijking van de Lauwerszee. Geweldig is ook de discussie waar hij aan meedeed ten behoeve van een sluisje in de Jonkersvaart.

De historie van VEV ’67 van 1967 – 1992, deel 1, door Bert Zuiderveld

In het begin van de vorige eeuw deden gereformeerde jongens en meisjes niet aan sport. Dat was werelds. Maar halverwege de vorige eeuw kwam er een christelijke gymnastiekvereniging: Vlug en Vaardig. En toen in de jaren ’60 er een vrije zaterdag kwam, kon het niet uitblijven dat ook de gereformeerde jongens een eigen voetbalclub wilden. Ze zochten aansluiting bij VEV en zo ontstond in 1967 de voetbalclub VEV ’67. Bert Zuiderveld vertelt de geschiedenis. Een verhaal  met veel foto’s waarop de voetballers staan die nu al veel ouder zijn geworden. Het eerste deel van de Historie van VEV ’67 eindigt met het vermelden van een jubileumfeest in 1992: VEV ’67 25 jaar!

Poster

Dit eerste nummer van 2018 sluit af met de afbeelding van een poster waarop aangekondigd wordt de tentoonstelling: Jan Ernst Douma & 500 jaar Reformatie in het Westerkwartier.