Historische Kring gemeente Leek e.o.

korte  inhoud van Historisch Leek april 2018, jaargan 32 nummer 2  

Johannes Leuringh 1828 - 1901, deel 2, door Sikke Cazemier

Cazemier vertelt verder het levensverhaal van Johannes Leuringh, die zijn hele leven in Leek woonde en er ook burgemeester was. In deze aflevering wordt de toespraak van Leuringh als statenlid afgedrukt die hij hield tijdens een bezoek van – toen nog - Prinses Wilhelmina en regentes Koningin-Regentes Emma aan de provincie. In 1890 werd Mr. J. Leuringh benoemd als Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw!

Leuringh was goed voor de arbeiders tijdens slechte tijden. Op 1 augustus 1901 overleed Leuringh. Hij liet veel materiële zaken na, waarover de erfgenamen konden beschikken. de auteur  vertelt uitgebreid hoe de erfgenamen omgingen met de uitgebreide bezittingen van Leuringh, die ongetrouwd en dus zonder kinderen was overleden..

Herberg “De Drie Pilaren”, door Iwe Postema

In “het slaapstee van Diene Fij” van Iwe Postema staat een verhaal over de Herberg “De drie Pilaren” in Tolbert. De geschiedenis van het nu nog bestaande pand wordt verteld. Het is een verhaal over Tolbert. De herberg speelde een belangrijke rol in de verbindingsroute van Groningen naar Friesland.

'Te hunner nagedachtenis 1942 – 2017’, door Martin de Boer

Op maandag 27 november 2017 was het 75 jaar geleden dat de laatste joodse inwoners van Leek met de Drachtster Tram en het spoor vanuit Groningen naar het zuiden, naar Westerbork werden getransporteerd. Dit feit werd op 27 november herdacht door een indrukwekkende bijeenkomst waarbij de namen van alle Leekster joodse slachtoffers werden gelezen. Daarna was er een stille lichtjestocht langs alle Stolpersteine in het centrum van Leek. De tocht eindigde in het gemeentehuis van Leek. Wethouders Hans Morssink sprak de aanwezigen toe evenals Martin de Boer, bestuurslid van de Joodse School.

De indrukwekkende toespraak van Martin de Boer is in dit nummer van Historisch Leek afgedrukt.

De historie van VEV ’67 van 1967 – 1992, deel 2, door Jan Jacob Boer

De Boer vertelt de geschiedenis van de verschillende voetbalteams in de competities, in de periode dat de voetbalteams speelden op de velden in de sfeervolle omgeving van de borg Nienoord. Een prachtige accommodatie die in gebruik werd genomen in 1992. Het gaat over jeugdteams, promoveren en terug naar een lagere klasse, over jeudtrainers en trainers van het eerste elftal en over betrokken bestuursleden.
In 2007 wordt er voor het laatst “op Nienoiord” gespeeld. In optocht gaan de voetballers en de bestuurders naar het nieuwe veld in Oostindie. Een kar met de doelpalen ging voorop!