Historische Kring gemeente Leek e.o.

korte de inhoud van Historisch Leek april 2019, jaargang33 nummer 2

 

De laatste weken van Ebel Croeze nader belicht, “Trouw tot in de dood”, door Wil Sikkens

Een poosje geleden werd er een Stolperstein gelegd in Enumatil voor het huis waar Ebel Croese gewoond heeft. Hij werd in de Tweede wereldoorlog opgepakt omdat hij het illegale blad Trouw rondbracht. Hij werd naar Wilhelmshaven gebracht waar hij voor de Duitsers moest werken. Ebel werd daar ziek: dysenterie. Hij overleed.

De fiets in Leek, door Bert Zuiderveld

In de vorige eeuw zijn er in Leek veel fietswinkels geweest. In onze omgeving werd en wordt veel gefietst in het aantrekkelijke coulisselandschap en ook naar Groningen. Toen in het begin van de vorige eeuw de fiets een grote vlucht nam, komt de fietsverkoop natuurlijk ook op gang. Ook in Leek: Groenendaal, Wiechers, Tjoelker, Oostinga, Hummel en Van der Klei. En recenter: Westerhof en Wagenaar.
Over deze handelaren in fietsen en fietsenmakers schrijft Bert Zuiderveld een prachtige terugblik op het middenstandsleven van Leek.

ADIEU GEMEENTE Leek; dag gemeente Westerkwartier, deel 2: “Op weg’ naar een landschappelijke dwarsdoorsnede, door Geert Hadders

De gemeente Leek is opgegaan in een grotere gemeente Westerkwartier. In deze de tweede aflevering gaat het o.a. over het verschil in landschap en land tussen het zuidelijke en noordelijke Westerkwartier, en hoe het huidige cultuurlandschap is ontstaan.
Er is van Historisch Leek de nummers 1, 2 en 3 een aantal exemplaren extra gedrukt o.a. voor de nieuwe gemeenteraad en B&W. Zo kunnen de leden ervan op de hoogte komen van het gebied waarover zij besluiten moeten nemen.

Educatief en recreatief vermaak in een natuurlijke en cultuurhistorische omgeving’, door Henk Schipper

In het kader van een masterstudie aan de Open Universiteit heeft de auteur een werkstuk gemaakt. Omdat hij ook direct betrokken was als gemeenteraadslid bij Nienoord, heeft hij dat werkstuk geschreven. Uitgebreid vertelt Schipper over Nienoord: recreatieve voorzieningen op het Landgoed Nienoord.
Een interessante geschiedenis van o.a. het Jeugdpark Nienoord in een aantal afleveringen.