Historische Kring gemeente Leek e.o.

korte de inhoud van Historisch Leek juli/augustus 2019, jaargang33 nummer3

 

Opus 425, door Geert Hadders

De Reductie van Groningen is dit jaar 425 jaar geleden. 25 jaar geleden werd daar veel aandacht aan geschonken in de provincie o.a. op muzikale wijze. Vandaar Opus. Ook in Leek werd “de hele zaterdag aandacht geschonken aan de Dag van het Lied. Koren, bands en zangers traden op.  Ook de Leekster Schans kreeg alle aandacht bij deze ‘herdenking’. Er werden gelegenheidswapens gemaakt van vier Westerkwartiergemeenten: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Op de wapens werd de geschiedenis verteld.

De schansenstrijd rondom Leek samengevat, door Geert Hadders.

Reductie betekent hier ‘terugvoering’. In 1594 veroverden Maurits van Oranje en Willem Lodewijk van Nassau de stad Groningen. De stad werd ‘teruggevoerd’ naar de Nederlandse gewesten. Bij deze ‘terugvoering’ speelden de opgeworpen schansen rond de stad Groningen en belangrijke rol. In dit artikel worden de schansen besproken. Bekende schansen waren de Wolveschans en de Leekster Schans.

Educatief en recreatief vermaak in een natuurlijke en cultuurhistorische omgeving’. Deel 2, door Henk Schipper

Henk Schipper heeft in het kader van een masterstudie aan de Open Universiteit een werkstuk gemaakt. Omdat hij ook direct betrokken was als gemeenteraadslid bij Nienoord, heeft hij dat werkstuk geschreven. Uitgebreid vertelt Schipper over recreatieve voorzieningen op het Landgoed Nienoord. Een interessante geschiedenis van o.a. het Jeugdpark Nienoord in een aantal afleveringen. In het tweede deel gaat het verder over het Jeugdpoark Nienoord gedurende de periode 1967 – 1996. Een van de conclusies van de auteur is dat het beleid ten aanzien van het Jeugdpark consistent is geweest: het park bleef relatief klein en ontwikkelingen die zouden moeten leiden tot grote marktgerichte vrijetijdsindustrie, zoals de Efteling, bleven gelukkig uit.

Adieu gemeente Leek; dag gemeente Westerkwartier. Deel 3, door Geert Hadders

De titel van dit derde deel waarin de nieuwe gemeente Westerkwartier centraal staat is: Een landschappelijke doorsnede. Hadders constateert date er een totaalpakket aan Groninger landschappen in het Westerkwartier aanwezig is. Hij beschrijft de verschillende landschappen: klei-, kwelder- en wierdenland, vergraven hoogveenlandschap en zandruggen.  Een mooi overzicht van  de landschappen in de nieuwe gemeente.