Historische Kring gemeente Leek e.o.

korte de inhoud van Historisch Leek oktober 2019,
jaargang 33 nummer 4

 

400 jaar beroepsvaart op het Leekster Hoofddiep en ver daarbuiten. 1556 - 1956

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 is er in museum Nienoord een tentoonstelling over de Scheepvaart in Leek. “Scheepvaart in Leek?” Jazeker!
De geschiedenis van Leek ademt scheepvaart, vooral op het Leekster Hoofddiep.  In 1956 werd het Leekster Hoofddiep voor beroepsvaart gesloten. Vierhonderd jaar eerder, in 1556 werden de eerste turven per schip vervoerd via het Hoofddiep en het Leekstermeer naar de stad Groningen. Met de aanleg van een veenkoloniaal kanalen- en wijkenstelsel in het Nijenoerter Veen is alles begonnen. Dus scheepvaart in verband met de hoogveenafgraving.
Later breidde de scheepvaart zich uit: bepaalde Leekster schippersfamilies voeren op kleine coasters naar de Baltische Staten en haalden daar hout en graan. Een prachtige geschiedenis, die verbeeld wordt in de tentoonstelling op Nienoord.

De hele geschiedenis is in dit themanummer verwoord: de geschiedenis van 400 jaar beroepsvaart op het Leekster Hoofddiep.De uitgave is te verkrijgen bij de Historische kring gemeente Leek e.o. en bij de tentoonstelling. Naast deze geschiedenis is er nog een boek verschenen van Sikke Cazemier over de scheepvaart: De scheepvaart van De Leek, Van turfvaart naar buitenvaart. Beide uitgaven samengenomen geven een volledig beeld van de scheepvaartgeschiedenis van leek. Scheepvaart en Leek zijn zeer nauw met elkaar verbonden.