Historische Kring gemeente Leek e.o.

De ontginning van het gebied door de monniken van de abdij van Aduard, de ellende van de 80-jarige oorlog, de vroegere rechtspraak, het pachtrecht, de ruzies over visvergunningen en het gekrakeel tussen kerkelijke richtingen speelden in de hele regio een rol. Voor de inwoners van het Lettelbert en hun naar alle winstreken uitgewaaierde nakomelingen is die geschiedenis tot leven gebracht door haar te koppelen aan mensen die echt in Lettelbert geleefd hebben op plaatsen die op de gebiedskaarten in het boek staan weergeven.


kerk-small.jpg Over de laatste 150 jaar hebben de schrijvers op alle mogelijke manieren informatie vergaard: zo hebben ze onder andere het dorpsarchief en oude kranten doorgespit en verhalen van de oudste dorpsbewoners opgetekend. Van vele huidige en voormalige dorpsbewoners hebben zie foto's "uit de oude doos" en andere documenten ter beschikking gekregen. Het resultaat is een boek waarin iedereen zijn eigen herinneringen en de verhalen van zijn voorouders herkent. Het is de geschiedenis van panden en families, van alledaagse en heel bijzondere gebeurtenissen geworden.
U kunt er bijvoorbeeld in lezen hoe de gemeente Leek in 1952 het kerkdorp Lettelbert van de kaart veegde en het gebied verdeelde tussen Midwolde en Oostwold. En hoe dat leidde tot een opstand van de inwoners, die er in 1957 in slaagden de dorpsnaam Lettelbert weer ingevoerd te krijgen. Anno 2008 laat dat verhaal zich vol humor lezen. Maar ook de bestuursnotulen uit de eerste fase van de ijsbaanvereniging zijn een bron van vermaak: er wordt uitvoerig verhaald over de jacht op klein wild voor de verloting op de jaarvergadering. De notulist schuwt daarbij niet een steek onder water uit te delen aan de visser die geacht werd paling aan te leveren. Slechts uit het kasboek valt op te maken dat er naast jachtpartijen ook nog schaatswedstrijden georganiseerd werden.
 
INHOUDSOPGAVE
1. Lettelbert in vogelvlucht 1
2. De naam Lettelbert 6
3. Lettelbert op de kaart 10
4. Abdijlanderijen in Lettelbert, 1 De Suyderste heert 21
5. Abdijlanderijen in Lettelbert, 2 De Noerdeste heert 33
6. Abdijlanderijen in Lettelbert, 3 Overige abdijlanderijen 47
7. De Valkenborg 50
8. Landgebruik en grondbelasting 62
9. De landdagcomparanten 73
10. Luicke Jansen trekt te velde 77
11. Het visrecht van Ewe Mentens 78
12. De kerk 83
13. De Pastorie 91
14. Het kerkhof 96
15. De kerkelijke gemeente 129
16. Kerkrichtingen en gelovigen 135
17. Het collatierecht van Ewsum 144
18. De Diaconie 148
19. De vrouw 151
20. De koster 159
21. De dominee, de dienst, de psalmen 162
22. De dominees van Lettelbert 164
23. De school van Lettelbert 175
24. De kinderen en de lessen 179
25. De schoolmeesters van Lettelbert 183
26. De schoolmeestersrapporten 190
27. De aantekeningen van Beukema 195
28. Inwoners en beroepen in de loop der tijd 204
29. De belastinggegevens 210
30. De Cazemiers van 'De Olle Heemstee' 216
31 De Lettelberter Sikkema's 227
32. Boerderij Hoofdstraat 153 239
33. Boerderij Hoofdstraat 155 247
34. Bakkerij Hoofdstraat 157 252
35. Boerderij Hoofdstraat 163 en rentenierswoning Hoofdstraat 159 257
36. Smederij, Hoofdstraat 176 260
37. De Smedings 264
38. De Herberg en het dorpshuis 270
39. De woningen van de Landarbeiderswet 277
40. Lettelbert van de kaart 285
41. IJsbaanvereniging De Samenwerking 293
42. Het Naberschap Lettelbert 301
43. De Beverhoeve 309
44. De Lettelberter Schans 313
45. Lettelberter Bousema's 318
46. Memento Mori 321
47. Een greep uit de kranten 326
Over de schrijvers 340