Historische Kring gemeente Leek e.o.

 

Opening Bibliotheek

Onze bibliotheek is  weer open op zaterdag, zij met enige beperkingen vanwege de coronamaatregelen:  U moet van te voren een afspraak maken met de bibliothecaris, en er worden niet meer dan twee personen tegelijk toegelaten.

Voor tel.nummers zie ons kwartaalblad, binnenzijde omslag.

 

 

Gevelstenen en scheepvaart

Op de laatste ledenvergadering op 27 november hield Martin Vinken (aansluitend bij  de scheepvaarttentoonstelling) een lezing over gevelstenen die te maken hebben met de scheepvaart. Hieronder enkele van deze gevelstenen.

Klik op een afbeelding voor een grotere weergave

 

Opening Scheepvaarttentoonstelling

 

Op vrijdag 8 november werd In de haven van Leek de tentoonstelling 400 jaar scheepvaart in het Westerkwartiergeopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier.

Zie ook de website van museum Nienoord

Hier een foto-impressie

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe vlag

18 februari 2019 - Vandaag wappert voor het eerst onze nieuwe vlag voor onze bibliotheek aan de Tolberterstraat.

 

vlag

 Met dank aan Elly Dragstra

::: Activiteiten van de vereniging :::

HistLeek logozwDe Historische Kring gemeente Leek en omstreken, opgericht in 1986 in cafe de Oude Bank , is een vereniging voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van het Zuidelijk Westerkwartier.
Het doel van de vereniging is onderzoek te doen naar de regionale en lokale geschiedenis en het resultaat daarvan door middel van publicaties kenbaar te maken aan een zo breed mogelijk publiek, en zo de historische kennis over de eigen leefomgeving bevorderen.
Door middel van archiefonderzoek e.d. wordt meer kennis verkregen over de vroegere bewoners van de dorpen en streken - wie waren zij, hoe leefden zij - over de schansen, de scheepvaart, de vervening, handel en industrie, het onderwijs, de borg Nienoord, de veldnamen en vooral de lokale geschiedenis van de dorpen, buurtschappen en streken in de gemeente Leek en van het aangrenzende Nietap in de Drentse gemeente Noordenveld.

Activiteiten van de vereniging:

 1. Uitgave van het kwartaalblad Historisch Leek, onder meer met speciale themanummers:
  • Zevenhuizen 350 jaar (14-3, maart 2000)
  • 60 jaar bevrijd (19-2 maart, 2005)
  • jubileum 25-jarig bestaan (26-1, jan 2012)
  • ('t) Leek als vanouds, een korte wandeling door het centrum van Leek en Nietap (29-4, okt 2015)
 2. Meewerken aan bijzondere uitgaven, zoals:
  • Leekster Schans, schakel in een keten, door G. Hadders,1992
  • De Leek, de geschiedenis, redactie J. Bolling, 2000
  • Turf op de grens, door G. Haddder, 2003
  • De Wolveschans in historisch perspectief, door G. Hadders, 2005
  • Tolbert, een randveenontginning, door G. Hadders, 2007
  • Auwema, eigenerfden in Tolbert, door Leo Martinus, 2013
  • Anna van Ewsum, haar afkomst, haar leven, haar wereld, door Wouter van Schie, 2013
 3. Organisatie van lezingen en tentoonstellingen over historische onderwerpen:
  • najaar 2013 - de Drachtster Tram
  • najaar 2014 - de Leekster Courant
  • najaar 2015 - Shalom & Moi
  • In 2017 en 2018 komen er tentoonstellingen over de Leekster Scheepvaart en 500 jaar Reformatie
 4. Beheer van een eigen (uitleen)bibliotheek, zie hiervoor het menu-onderdeel Bibliotheek.
 5. Beheer van een volledig gedigitaliseerde fotocollectie.
 6. Fotografisch vastleggen van de veranderingen in het Zuidelijk Westerkwartier, middels een eigen fotodienst.
 7. Participeren in de Beeldbank Groningen, een initiatief van de Groninger Archieven, Provincie en waterschappen
 8. Realiseren van een historische wandelroute door het centrum van Leek, met bijbehorende informatieborden, website en routeboekje
 9. Meewerken aan een wandelroute Leek-Westerbork, een uitvloeisel van de tentoonstelling Shalom & Moi in 2015
Onze verening heeft de ANBI-status, met RSIN 8052.38.761.  Donateurs van een ANBI mogen hun eenmalige of periodieke  giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer inlichtingen hierover op de website van de belastingdienst
 
Onze  website wordt voortdurend aangevuld en verbeterd, dus komt u regelmatig terug. Mocht u onjuistheden signaleren of aanvullingen hebben neem dan vooral contact met ons op.
 
 
 

::: Bestuur :::

hamer

     
functie         naam                  
 voorzitter     E.H. Bult  
secretaris J. Annema  
penningmeester J. Schipper  
kwartaalbladredacteur   G. Hadders  
ledenadministratie B. Bierling  
websitebeheerder L.G.N. Heijenga  
algemeen adjunct A. Biesma  
lid J. Schrage  

 

 ::: Vrijwillige medewerkers :::

   Het bestuur wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers, voor het rondbrengen van het kwartaalblad, het beheren van de bibliotheek, het verrichten van archiefwerkzaamheden, het maken van foto's, het schrijven van artikelen voor het kwartaalblad. De vereniging heeft geen betaalde medewerkers.

 

::: Contactgegevens :::

U kunt ons op diverse manieren bereiken:

mail  per e-mail:
 vanwege de overstelpende hoeveelheid spam hebben we helaas de emailadressen van de website moeten verwijderen. Heeft U iemand nodig: onze telefoonnummers staan in het kwartaalblad, binnenzijde omslag.

 

 

brievenbus   per post:
  Historische Kring Gemeente Leek e.o.

  Tolberterstraat 68
  9351 BJ Leek

 

telefoon

telefonisch:    Onze voozitter Epko H. Bult: (0594) 516393

 

 

bodewoning  Zaterdagmiddag tijdens de openstelling van de bibliotheek vind u ons
  op bovenstaand adres,
  het gebouw naast het gemeentehuis. 
  Behalve de bibliothecaris is er dan altijd minstens één bestuurslid aanwezig.