Historische Kring gemeente Leek e.o.

Zevenhuizen omstreeks 1900, door Jan Hut
Historisch Leek18-2, maart 2004


brugHaspelwijk.jpg

In 1968 verscheen er in de Leekster Courant een serie artikelen, waarin de toenmalig bijna 77-jarige Jacob Hut, een geboren en getogen Zevenhuister, vertelde hoe het er rond de inmiddels vorige eeuwwisseling aan toe ging in zijn geboortedorp. Hij vertrouwde zijn herinneringen aan het papier toe en dat waren er zoveel, dat ze tientallen bladzijden van een dik cahier vulden. De redactie van de Leekster Courant publiceerde een greep daaruit in het volgende artikel.
Lees meer
korte geschiedenis van Zevenhuizen
Zevenhuizen is nog een jong dorp zoals alle veenkoloniƫn. Eeuwen was er van een dorp geen sprake; er was slechts een woest hoogveengebied, zoals nu nog een beetje te zien is in Fochteloo. Dit veen werd aanvankelijk in het verlengde van de landerijen van Vredewold (met Tolbert als hoofdplaats) door de boeren op kleine schaal afgegraven en ontgonnen. Na de vestiging van de Van Ewsums op Nienoord werd de vervening grootschalig aangepakt. Aan de talrijke wijken van Zevenhuizen is het patroon van een veenkolonie duidelijk te herkennen.

'NACHTREGENBOOG' of Zevenhuizen en omstreken als literaire 'hotspot' (Slot) Deel 3 

uit Historisch Leek 28-01, januari 2014door  Geert Hadders

Na het vinden van het paspoort van zijn over-overgrootvader raakt de jonge, intelligente Wieger in de ban van de levensgeschiedenis van zijn voorouders.
In de roman Nachtregenboog wordt de lezer
mee teruggenomen naar de vorige eeuw. Op indringende wijze beschrijft Wieger de belevenissen van schippers, veenarbeiders en boeren die een bestaan zochten in Friesland, Groningen en Drenthe. Zij werden geconfronteerd met armoede en ellende, de watersnoodramp van 1825 en onmenselijk zware winters. Gaandeweg ontdekt Wieger een rode draad in de levensgeschiedenis van zijn voorouders, die ook zijn eigen leven lijkt te bepalen. Hij begint zich af te vragen of sommige gebeurtenissen in zijn leven wel licht voorbestemd zijn.
Nachtregenboog is het romandebuut van Joop Boersma (1926) uit Arnhem. Hij is medisch specialist, doet wetenschappelijk onderzoek, schrijft en is bekend als kunstschilder.

Lees het hele artikel als PDF.

De 7 "HUISEN" van "SEVENHUISEN" - Geert Hadders

 
Historisch Leek 14-3, maart 2000
(U kunt op een afbeelding klikken voor een vergroting)

beckeringh.jpg
In 1650 had
Nienoord de verkoopbare turflaag weggehaald, en zij, die de moed hadden zich hier te vestigen, kregen de moeilijke taak van dit onland cultuurgrond te maken. Daar waar het stadsbestuur van Groningen ten oosten van de Stad nieuwe bewoners in het veen de helpende hand toestak, moesten de eerste bewoners in Zevenhuizen zich maar zien te redden.