Historische Kring gemeente Leek e.o.

De drie burgemeesters Leuring van Leek/Tolbert, door Nico en Marianne Leuring
Historisch Leek 23-4, oktober 2009


sunckemaheerd.jpgDe Sunckemaheerd aan de Leuringslaan in Tolbert

De auteurs, woonachtig in Alkmaar zijn al een aantal jaren bezig met de genealogie van de familienaam Leuring(h). De eigen familietak bleek een relatief kleine familiegroep te zijn. Snel uitgezocht. Verder zoekend zijn inmiddels tien familiegroepen gevonden, waarvan de meeste woonachtig zijn geweest in Amsterdam. Veelal arme mensen. Een enkele groep werd in de provincie Groningen gevonden. De groep waar de meeste informatie over bekend is, is de kleine groep die zich vestigde in Leek/Tolbert. Het toevoegen van de genealogische gegevens hierover aan het artikel van Sikke Cazemier in ditzelfde nummer is daarom een logische stap. Een aanvulling op
basis van familiegegevens. In het overzicht van Sikke Cazemier komen Abraham Santee Leuringh (1796-1863) en Mr. Johannes Leuringh (1828-1901) in een volgende aflevering aan de orde. Dan zullen er wederom genealogische gegevens aan toegevoegd worden.

De drie burgemeesters Leuring(h) van Leek/Tolbert, deel 2 - door Nico en Marianne Leuring
Historisch Leek 24-1, januari 2010

Generatie 4

SaaktjeLouwes01.jpg 1.9.1.2 Abraham Santée Leuring(h) Abraham Santee Leuring(h) werd op 24 februari 1796 geboren te Tolbert. Hij trouwde 2 keer. Voor de eerste keer, 28 jaar oud, op 30-05-1824 in Leek met Saaktje Hindriks Louwes, 25 jaar oud. Saaktje is geboren op 05-11-1798 in Midwolde en is gedoopt op 18-11-1798 in Midwolde. Zij is de dochter van Hindrik Louwes Louwes en Grietje Bennes Cazemier. Hieronder de tekst van de huwelijksakte:
In het Jaar eenduizend achthonderd vier en twintig Zondag den dertigsten Mei des avonds om vijf uuren Zijn voor ons Albert Melis assessor van de Gemeente Leek en ten deze waarnemende de functien van officier van den burgerlijken stand van voorzeide Gemeente Gecompareerd Abraham Santee Leuringh jongman oud Acht en twintig jaren Landbouwer geboren en wonende te Tolbert meerderjarig Zoon van Johannes Henderikus Leuringh Landbouwer wonende te Tolbert en Schout der Gemeente Leek,
Lees meer


Het ontstaan van de gemeente - Sikke Cazemier
Historisch Leek 16-4, september 2002

raadhuis.jpgDe eerste gemeenten zijn ontstaan in de periode, die in de vaderlandse geschiedenis bekend staat als 'de Franse tijd'. Deze heeft een totale omwenteling in ons staatsbestel teweeggebracht, begonnen als de zogenaamde fluwelen revolutie van 1795 en eindigend in 1813. Ons land kreeg toen, na enkele jaren ingelijfd te zijn geweest bij het rijk van de Franse keizer Napoleon, zijn onafhankelijkheid terug. In een tijdperk van zo'n twintig jaar zou er méér veranderen dan in de twee eeuwen daarvoor.

Lees meer

Burgemeester in een dorp dat wel wat durfde - Joost Eskes
Historisch Leek 16-4, september 2002


Gesprek met oud-burgemeester Zwart van Leek

zwart.jpg Op 2 februari, de trouwdag van Willem Alexander en Maxima, een prachtige lentedag, zij het te vroeg voor het jaar, zit ik tegenover oud-burgemeester Zwart en zijn vrouw in hun zonnige, grote woning in Leek. De waakzame hond snuffelt nog eens aan mijn hand, kwispelt en verdwijnt naar zijn mand als alles in orde blijkt. Buiten steekt een bordje met de tekst 'geiten' uit een schuur. Mevrouw Zwart schenkt thee en leest NRC-Handelsblad terwijl haar man er eens voor gaat zitten. We blikken terug op zijn leven als Groningse Fries of andersom, de crisisjaren, de oorlog, zijn studiejaren, maar vooral op zijn periode als burgemeester in Leek in de periode van 1962 tot 1983, alweer bijna twintig jaar geleden.