Historische Kring gemeente Leek e.o.

De Familie Denneboom, door Ester Koops en Anneke Michel
Historisch Leek 29-01, januari 2015

HartogDenneboomRond 1895 nam Hartog Denneboom de manufacturenzaak vanzijn schoonouders, de familie Lehmans over. Duifje Lehmans was in augustus 1893 in Roden getrouwd met de uit Beilen afkomstige Hartog Denneboom. Hij werd op 31-7-1855 in Beilen geboren en was de zoon van Heiman Denneboom, manufacturier te Beilen en Betje van Hasselt.
Hartog nam de zaken voortvarend over. Hij was een intelligente
en energieke man, Hij had graag willen studeren maar kwam uiteindelijk toch in de handel terecht.
In 1917 verhuisde de winkel naar het 
pand aan ’t Piepke in Leek en in de woning boven de winkel ging het gezin Denneboom wonen.
Hartog Denneboom was een actief persoon. Naast zijn werkzaamheden in het familiebedrijf zat hij in het bestuur van de Joodse Gemeente van Leek en was hij lid van meerdere verenigingen in het dorp. Hij was vooruitstrevend in zijn werk en in zijn maatschappijvisie. Hij stemde SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) en op hoge leeftijd verdiepte hij zich nog in de socialistische geschriften.
Duifje, Hartogs vrouw, stierf op 14- 9-1934 te Leek en werd begraven op de Joodse Begraafplaats te Leek. Duifje en Hartog Denneboom kregen vier zonen.

lees het hele artikel als PDF   


 

Melk- en zuivelhandel J.E. Tienkamp
door Seike Bron-Nieveen en Engbert Tienkamp
Historisch Leek 24-2, april 2010

tolberterstraat.png

Mijn vader is geboren op 14 juni 1907 te Marum. Vóór hij melkboer werd had hij reeds verscheidene banen gehad. Eerst werkte hij in de kaasmakerij van de melkfabriek in Tolbert en later ook als kaasmaker bij Wouthuis in Hoogkerk. Op 19-jarige leeftijd ging hij in militaire dienst en was gedurende 5 ½ maand gelegerd in het “Engelse Kamp” aan de Hereweg te Groningen”, aldus Engbert Tienkamp.
Na zijn dienstijd kreeg hij een opleiding tot bakker in de bakkerij van Teunis Meek in Tolbert. Een half jaar later ging hij als bakkersknecht naar Balkema in Noordhorn; voor f 5.50 per week met kost en inwoning. Echter na een jaar had hij het wel gezien; altijd met de korf voor op de fiets rijdend in
een kale wereld. Vooral in de winter had die omgeving voor hem iets weg van Siberië.
 
Lees het hele artikel (PDF)

 

het verhaal van schoeiselfabriek Versol in Tolbert 1958 - 1979
door Joost Eskes
Historisch Leek jaargang 16 nummer 3, juni 2002


klompschoen.jpgRond 1950 waren er in de gemeente Leek zes bedrijven met meer dan tien werknemers, te weten twee zuivelfabrieken, een strokartonfabriek, een vleeswarenfabriek, een touwslagerij en een drukkerij. Het is anno 2002 bijna niet meer voor te stellen, maar het zuidelijk Westerkwartier was toentertijd een 'ontwikkelingsgebied', waar 'grote structurele werkloosheid' heerste.
Vanaf ongeveer 1952 zouden Leek en de naburige dorpen gaan meeprofiteren van de wederopbouw van Nederland, de industrialisatie en de pogingen van de overheid ook dit stukje Nederland te betrekken bij de economische groei. Zo nam het aantal bedrijven in de jaren vijftig van de 20ste eeuw gestaag toe. Een van die bedrijven die naar de gemeente Leek, naar Tolbert om precies te zijn, gelokt werd, was Versol, een bedrijf dat in een jaar of tien fors groeide, maar eind jaren zeventig de concurrentie met lage lonen landen in Zuid-Europa en Azië niet overleefde. Hieronder een gesprek met oud-adjunctdirecteur Leopold, die groei, bloei en neergang van het bedrijf meemaakte.

Lees het hele artikel (PDF)

De Aardappelmeelfabriek te Oostwold, door W.W. Beereboom.
Historisch Leek 11-4, november 1997


drieprovincien-th.jpg
De Coöperatieve aardappelmeelfabriekDe Drie Provinciën werd In 1914 gebouwd. Later werd er ook dextrine, sago en glucose gefabriceerd. Na 1918 kwam er een veevoederfabriek bij. Doordat de aardappelteelt afnam en aardappelen moesten worden aangekocht, kwam men in financiële moeilijkheden; bovendien ging de afvoer van het afvalwater bezwaren opleveren. Het gevolg was dat in 1926 de fabricage stopte. In 1928 werd de fabriek omgebouwd tot de strokartonfabriek Erica II.
 
 
 
 

De rijmende middenstand van 60 jaar geleden, door Wim BeereboomHistorisch Leek 12,2, december 1997

LeekTolberterstraat1930.jpgBedolven werden we de afgelopen dagen, weken en maanden onder een veelheid aan reclamemateriaal. Een jaarlijks terugkerend gebeuren in de laatste maanden van het jaar.
Zo'n zestig jaar geleden was het niet anders, alleen ging alles wat bescheidener. Reclamemateriaal was er nagenoeg niet. Reclame maken deed men vrijwel uitsluitend via dag- en weekbladen.
In de Leekster Courant van 14 t/m 28 november 1936 wemelde het van advertenties met aanlokkelijke aanbiedingen variërende van banket en chocolade tot voortreffelijke wijnen, van porcelein tot schemerlampen, van schoenen tot hoeden en petten, ja zelfs Engelse sportpetjes en van wollen dekens tot rijwielen.
Lees meer

De Melkfabriek te Zevenhuizen, door Jan Nieboer
uit Historisch Leek 14,3, maart 2000

melkfabriek-th.jpgZevenhuizen is van oorsprong een veenkolonie. Dit is ook nu nog te herkennen aan de vele kanalen, en de lintbebouwing die hierlangs is ontstaan. Na de vervening is het dorp heel geleidelijk een agrarisch gebied geworden. In 1901 werd er een melkfabriek opgericht. Alleen aan de voorzijde van het gebouw zie je nog enkele herinneringen aan een vervlogen tijd. Nu is er al jaren een houthandel in gevestigd. Om een beeld te schetsen van een belangrijk stukje geschiedenis van ons dorp volgen hier o.a. enkele passages uit het notulenboek. Op de luchtfoto zien we rechts de fabriek en links de voormalige "Coöperatie", de toen zo genoemde bakkerij. Daartussenin staat een woning die ook nog geruime tijd als dienstwoning heeft gefungeerd.
Lees meer