Historische Kring gemeente Leek e.o.


Korte inhoud  Historisch Leek 24-4, oktober 2010

omslag24thEen paapse jonkersfamilie en de uitbaters van een ‘Nieuwe Tap’: de eerstelingen in Nietap. Deel 3, door Geert Hadders
Het vervolg van het  themaverhaal van 2010, Nietap.Het derde deel gaat over het feit dat Nietap een grensdorp is. Aan de hand van de hoofdstukkopjes wordt dat duidelijk: Een uniek grensgebied; Grenscorrecties ‘van boven af’;Douanedorp en middenstand vanuit boerderijen. Tenslotte wat gedachten over het tweelingdorp Nietap en Leek: “Hoewel Nietap en Leek in de loop der eeuwen steeds ‘dichter’ naar elkaar toe zijn gekropen, loopt de provinciegrens er nog steeds dwars door heen.; langs de Thedemalaan. Er wordt regelmatig gesproken van een tweelingdorp. Met lange tijd voor beide een lidwoord in de naam: De Leek en De Nietap.