Historische Kring gemeente Leek e.o.

 

Dat Marcus op meer dan 50-jarige leeftijd in 1881 nog trouwde, heeft misschien wel verband gehouden met het feit dat hij nog de enige was van de familie Weering! Grietje, zijn oomzegster, was op 10 januari 1881 overleden te Davos Platz in Zwitserland. Zij had daar al op 6 september 1880 door een notaris een 'authentieke acte' op laten maken, een testament. Dat Grietje in Davos verbleef, zal stellig te maken hebben gehad met ademhalingsproblemen. Misschien zijn hieraan ook haar broers en zussen overleden. Het is mogelijk dat leden van de familie Weering zijn overleden aan tuberculose.

poesiealbumGrietje.jpg

Een bladzijde uit het 'Poesie' album van Grietje Weering, geschreven in het jaar 1874.

De uiterste wilsbeschikking bepaalde dat haar oom de erfgenaam was, maar dat enkele tantes en neefjes/nichtjes van de Wolters' kant ook een behoorlijk bedrag kregen. Tante Aaltje Wolters was getrouwd met Haatje Brinkman, stoombootkapitein te Leek. Tante Fokkelien Wolters was gehuwd met Jacob Mulder, scheepsbouwer te Vierverlaten. Tante Grietje Wolters was de vrouw van Pieter Albers, koopvaardijkapitein te Leek. Tante Freeke Wolters was de echtgenote van Dr. H. Louwes en Folkert Wolters was getrouwd met Jantje Brinkman. Dat echtpaar woonde in Terheijl.

Marcus Weering zelf overleed 16 november 1895 om 09.30 uur te Midwolde, 66 jaar oud. Cornelia was toen 13 jaar. Samen met haar moeder erfde Cornelia het gehele bezit van de familie Weering en dat was niet gering.

Nieuwjaarswens02.jpg

Een nieuwjaarswens van Cornelia Sophia Weering voor haar ouders; geschreven te Midwolde op 1 januari 1893.

Cornelia Sophia Weering trouwde te Leek op 25 mei 1906 met Berend Dijk. Berend was geboren te Marum (De Haar) op 1 februari 1879 als zoon van Edsge Berends Dijk en Jantje Hulshoff, landbouwers te Marum. Hij was vrijgesteld van militaire dienst omdat hij de enige zoon van het echtpaar was en daardoor kennelijk onmisbaar was op de boerderij. Ook de familie Dijk had een grote boerderij. Samen erfde het echtpaar vele bezittingen, boerderijen en landerijen. Behalve de boerderij aan de Hoofdstraat 124 te Midwolde werden de boerderijen en landerijen verpacht. Op de boerderij aan de Hoofdstraat te Midwolde woonde lange tijd de familie Hedde de Vries. Elke dag kwam Cornelia Dijk-Weering van de overkant om te kijken op de boerderij. 't Moest er altijd pico bello uitzien. Er mocht beslist geen tractor of een melkmachine op de boerderij komen. Steeds waren er ongeveer vijf dikke Belgische paarden die het werk deden.

Dijk-Weering.jpgHet echtpaar Dijk-Weering naast hun auto. Van het kenteken is de letter A nog net zichtbaar. Die A stond voor de provincie Groningen.

Elk jaar ging ze met het vliegtuig naar Zwitserland, waarschijnlijk naar Davos, en dan kwam ze altijd langs om afscheid te nemen. Ze was ook dol op kinderen. Ze wilde steeds met 'vrouw' in plaats van 'mevrouw' worden aangesproken. Elk jaar was er voor het personeel een uitje. Brouwers en Borgers bestuurden dan de auto's en aan het eind van de dag was er een zeer verzorgd diner. Op één van die reizen nuttigden Borgers en Brouwers onderweg een harinkje. Dat viel niet in goede aarde bij mevrouw Dijk: "of ze niet genoeg te eten kregen". Eens viel ze in de sneeuw. Iemand (Stuut) lachte. Dat was niet best, dacht iedereen. Maar ze zei: "Laat me maar even zitten en lach ook maar even".

Regelmatig wilde ze winkelen in de stad; Brouwers moest haar rijden. Ze kocht dan cadeautjes, bonbons etc. Brouwers moest de gekochte waren dan dragen. Tot slot gingen ze naar Koos Kerstholt aan de Vismarkt waar ze thee met een gebakje bestelde, ook voor Brouwers. Bij thuiskomst van een reis werd Nico - ze noemde hem haar 'zoon' - uitgenodigd om in de woonkamer te zitten. Dat is vóór het huis staande aan de linkerkant. Mevrouw Dijk trok dan aan de 'bel' - een koord waaraan in de keuken achter de voorkamers een bel zat - waarna mevrouw Oosterhuis (het gezin Oosterhuis woonde eveneens in het pand Hoofdstraat 113, maar dan aan de achterkant) kwam en twee glazen rode port moest brengen. Van de gemaakte reizen werd door haar aantekening gehouden in een soort dagboek. Tevens werd het door haar uitgegeven bedrag erbij vermeld! In dat 'dagboek' werd ook geschreven dat het jongvee in het voorjaar naar Friesland werd gebracht en in het najaar weer werd opgehaald. Ook maakte ze op 1 januari steeds de melding dat de pachters op nieuwjaarsvisite kwamen.

Dijk-Weeringhuis.jpg

De boerderij van de familie Dijk-Weering aan de Hoofdstraat te Midwolde.

Op 11 november, Sint Martinus, spoedden de kinderen zich naar 'Vrouw Dijk'. Dáár kregen ze meer dan de gewoonlijke cent of snoep: ze kregen een dubbeltje!

Mevrouw Dijk was ontzettend bang voor brand. Met de kerstdagen mochten er alleen maar kaarsen branden in de omgeving van de pomp en was er géén kerstboom.


Kees Hummel was er de tuin- en timmerman. Achter het huis aan de Hoofdstraat 113 werden in kassen begonia multiflora gekweekt die naderhand in perken in de voortuin werden geplant. Eens in het jaar kwam Apol, die de (vrucht)bomen snoeide, ook aan de Hoofdstraat 124. Opmerkelijk is dat vier van de zes dochters van Tienstra gediend hebben bij mevrouw Dijk-Weering. Eerst woonde het paar Dijk-Weering in Marum, later in Haren en tenslotte in Midwolde. Het echtpaar had geen kinderen. Berend Dijk overleed te Midwolde op 6 juli 1943. Cornelia Sophia Weering overleed op 22 oktober 1966 in het in 2005 afgebrande huis aan de Hoofdstraat 113 te Midwolde. Dat is de woning op de foto op het achteromslag van deze jaargang Historisch Leek. Zij richtte in 1964 de stichting 'Stichting Dijk-Weering fonds' op, waarin al de bezittingen werden ondergebracht.

Bij testament van 17-7-1964 werd door mevr. Cornelia Sophia Weering, weduwe van de heer Berend Dijk, verleden voor notaris Huisman te Grootegast, de Stichting Dijk-Weering Fonds in het leven geroepen. De Stichting is gevestigd in Midwolde en heeft onder andere tot doel (verkort weergegeven):

I) met de jaarlijkse zuivere opbrengst van de onroerende goederen:
a. het uitzenden van behoeftige zwakke kinderen, uitsluitend woonachtig te Midwolde, naar neutrale koloniehuizen, tot een maximum van drie kinderen per jaar;
b. het jaarlijks verstrekken van een kerstgift voor het kerstfeest van de kinderen van de openbare lagere school te Midwolde, ten bedrage van vijftig gulden;
c. het aanleggen en exploiteren van proefvelden op de boerderij Hoofdstraat (nummer onbekend)
d. de ondersteuning van de activiteiten, waarmee een vergelijkbaar doel wordt nagestreefd.

II) met de zuivere opbrengst van fl. 10.000,- stichtingskapitaal het onderhoud van allerlei familiegraven en proefvelden; III) met de zuivere opbrengst van fl. 10.000,- stichtingskapitaal het onderhoud en zo nodig gedeeltelijk of geheel vernieuwen van het uurwerk in de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk te Midwolde, gemeente Leek, benevens het verlichten van dat uurwerk.

 

1) De genealogische gegevens komen uit de burgerlijke stand van de gemeente Leek; successiememories bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum, Groninger Archieven te Groningen; kadastrale gegevens zijn afkomstig uit het Kadaster te Groningen. Verder heb ik gesproken met mevr. Hut - de Vries te Roden, de heer N. Brouwers te Leek en de heer J. Oosterhuis te Roden. De illustraties zijn afkomstig van mevr. Hut en de heer Oosterhuis.