Historische Kring gemeente Leek e.o.

De Bult

 

debult02 

 

De Bult was het eerste stukje grond vanuit Leek na de ingangspoort, dus binnen de hekken van Nienoord. De ingangspoort stond vroeger meer naar het zuiden, zo'’n 75 meter meer richting het centrum van Leek, bij de huidige (2014) fietsenwinkel.
Op deze plek huurde in 1828 Barkmeijer de scheepshelling van
de Heer van Nienoord, Haro Caspar von Inn- und-Kniphausen. De huur ging in per 1 mei 1828 en was voor vijf jaar. De huurprijs bedroeg 100 gulden per jaar. Na 5 jaar werd de termijn nog eens met 5 jaar verlengd maar na die periode vertrok Barkmeijer naar Briltil. Op 1 januari 1830 woonde het gezin Barkmeijer ook in een huis op De Bult. In 1838 werd Jan Jacobs Mulder pachter van de scheepswerf op De Bult. Hij vertrok in 1853 met vrouw en kinderen naar Vierverlaten en stichtte daar toen een scheepswerf, ‘De Koningspoort’. 

Later stond op deze plek een dubbele woning waarin het gezin van de tuinman van Nienoord woonde en het gezin van de politieman van Leek.

 

debult01

Op deze luchfoto van rond 1960 ligt in de rechter bovenhoek de tuin van Nienoord
met daaronder de Bult, met de dubbele woning en de zwaaikom.
Het Hoofdiep is hier al gedempt tot aan de vroegere brug.

 

 naar bordje 6