Historische Kring gemeente Leek e.o.

café Pestman, later De Waag

pestman 
Aan dit café was vroeger een varkenswaag verbonden. Aan een dikke balk was een balans opgehangen. Aan de ene kant hing een platvorm waarop de gewichten werden geplaatst aan de andere kant hing het hok waarin een varken kon. De varkens waren bestemd voor de exportslachterij Van Dam in Leek. Rond 1800 heette het café De Druif en de eigenaar was Marten Harmens Vroom. Vanaf 1850 was het café in handen van de familie Weering die afkomstig was van de boerderij Groote Plaats te Midwolde. In 1910 werd de veranda voor het café gebouwd. In de 20ste eeuw werd de familie Pestman eigenaar en uitbater van het café.

naar bordje 15