Historische Kring gemeente Leek e.o.

De Schans

deschans01

 

 
Tussen Zoutkamp en Steenwijk werden, na het verraad van Rennenberg waarbij de stad Groningen in 1580 de zijde der Spanjaarden koos, door de Friese stadhouders overal schansen aangelegd ter verdediging. De Leekster schans werd opgericht in1592. Met de Leke aan de oostzijde en het Leekster Hoofddiep aan de westzijde werd een wal opgeworpen, waarachter een kazerne€™ werd gebouwd.In 1624 werd de schans uitgebreid in noordelijke richting en kwam de doorgangsweg van Roden naar Leek gedeeltelijk binnen de schans te liggen. De verdedigingsfunctie bleef tot in de 19e eeuw bestaan! Weliswaar waren toen de schanswallen al grotendeels niet meer functioneel maar in tijden van oorlog was Nienoord verplicht de wallen weer te versterken. De kazerne werd nog lange tijd als armenhuis gebruikt. De €œhutten€, de 1 a 2 persoonskamers die naast de kapel lagen, werden in 1888 afgebroken. Een groot deel van het voormalig schansgebied werd begin 20ste eeuw door een zuivelfabriek, later een exportslachterij en nu door het winkelcentrum de Liekeblom ingenomen.

 winkelcentrum

 

 

naar bordje 16