Historische Kring gemeente Leek e.o.

Het Molenkanaal

molenkanaal02

 

restant Molenkanaal langs de Pulvertorenstraat

 
Het Molenkanaal werd gegraven in 1805. Na het overlijden in 1803 van Anna Maria van Graafland, weduwe van Ferdinand Folef von Inn- und Kniphausen, werd bij haar testament geregeld hoe de eigendommen moesten worden verdeeld. Eén gedeelte van haar bezit was daarvan uitgezonderd. Dat deel, geheel Zevenhuizen, bleef gezamenlijk bezit - mandelig - van de kinderen van het echtpaar en daarvoor werd een 'veenkantoor' opgericht. De beheerder namens de familie werd Haro Caspar van  von Inn- und Kniphausen, heer van Nienoord.
Om de  turfwinning in Zevenhuizen weer op gang te krijgen was het noodzakelijk het Leekster Hoofddiep van meer water te voorzien zodat de turf ook kon worden afgevoerd. Allerlei plannen werden gemaakt. Uiteindelijk werd besloten het Molenkanaal te graven. Water vanuit het Hoofddiep aan de benedenloop, na de poort naar Nienoord, moest omhoog gebracht worden naar het Hoofddiep ter  hoogte van Diepswal.
Om het hoogteverschil te overbruggen waren 3 windwatermolens nodig. Een 'getrapte bemaling' ontstond: een molengang. De molens stonden op de plek van het huidige verzorgingstehuis Vredewold, omgeving Beetke van Rasquertstraat en vlakbij Diepswal. In 1868 werd de middelste molen getroffen door brand en nadien werden de beide andere molens voor afbraak verkocht. Het einde van de vervening kwam in zicht.
Nu wordt het waterpeil op niveau gehouden door de opmaalinrichting in Leek ter hoogte van het Monument.
 

 naar bordje 22