Historische Kring gemeente Leek e.o.

Stolpersteine

stolperstein02De Gemeente Leek en met name het dorp Leek, kende voor 1940 een omvangrijke Joodse gemeenschap. Hun Jood-zijn was de reden waarom zij werden weggevoerd en vermoord. Slechts een enkeling heeft, door onder te duiken, de oorlog overleefd.  In Leek herinneren de Joodse begraafplaats en het museum 'het Joodse Schooltje’ nog aan de Joodse inwoners.  In de  Tweede Wereldoorlog hebben  ook verschillende inwoners van de gemeente Leek met gevaar voor eigen leven verzetsactiviteiten gepleegd. Sommigen van hen hebben dat met de dood moeten bekopen. 


 JoodseSchoolWerkgroep Stolpersteine

In 2014 is door de Historische Kring samenmet de Gemeente Leek, Fredewalda, de Stichting Samuel Levie en het 4-meicomité Leek een werkgroep gevormd die er aan wil bijdragen  dat de Leekster historie van de Tweede Wereldoorlog niet verloren gaat, en dat zij die in de Tweede Wereldoorlog deel uit maakten van onze gemeenschap, een blijvende herinnering krijgen. Ook de dorps verenigingen zijn bij de werkgroep betrokken.


Hoe wil men dit realiseren?

De werkgroep wil die herinnering graag vormgeven door deel te nemen aan eengedenksteenproject van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Voor de woningen van waar eens nazislachtoffers hebben gewoond, wordt in de straat of stoep een kleine gedenksteen met een messing plaatje geplaatst, met daarop de naam en enkele gegevens van deze vroegere inwoners van de Gemeente Leek.In heel Europa zijn en worden deze stenen geplaatst. Je komt ze tegen als je in een stad of dorp loopt. De kunstenaar noemt deze stenen Stolpersteine. Letterlijk vertaald  ‘struikelstenen. Je kunt er niet omheen en wil je de tekst lezen dan buig je je naar de steen toe en toon je op die manier respect voor hem of voor haar die om het leven is gebracht.

foto02
Stand van zake
n

De werkgroep is bezig om uit te zoeken welke Joden en verzetsstrijders omkwamen in de periode van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945 en voor wie dus een steen gemaakt moet worden. Dit vraagt de nodige tijd, moeite en zorgvuldigheid. Daarnaast moeten de juiste woonlocaties opgezocht worden. Volgens de werkgroep gaat het om zo’n 75 mensen die op diverse locaties in onze gemeente hebben gewoond. In 70 jaar is er veel veranderd hetgeen een complicerende factor is. Toch verwacht de werkgroep dat in oktober 2015 de eerste Stolpersteine geplaatst worden. De kunstenaar Gunter Demnig zal samen met nabestaanden de eerste stenen plaatsen.


foto01
De volgende activiteiten staan op het programma


•    Inventarisatie van alle oorlogsslachtoffers die tot de doelgroep behoren.
•    Plaatsing van Stolpersteine in drie keer in de komende jaren.
•    Organiseren van activiteiten rond de plaatsing van de stenen in samenwerking met allerlei doelgroepen.
•    Het betrekken van het basis- en voortgezet onderwijs bij het project Stolpersteine.
•    Werven van middelen om het project te kunnen bekostigen.

In september en oktober van 2015 zijn er nog meer gerelateerde activiteiten: een tentoonstelling in Nienoord over de Joodse gemeenschappen in Westerkwartier en Noordenveld ‘Shalom & Moi’; er wordt een wandeling uitgezet van Leek naar Westerbork langs Joodse herinneringsplaatsen en er komt een speciale bevrijdingsuitgave van Historisch Leek.


Wat kunt u doen?

Wilt u een financiële bijdrage leveren dan kan dat op het volgende bankrekeningnummer:
NL40RAB00335166830 van de HKGLeo onder vermelding van "Werkgroep Stolpersteine Leek’.
Elk bedrag is van harte welkom!

Particulieren, instellingen, verenigingen, scholen, kerken en anderen kunnen een of meer Stolpersteine adopteren. De kosten van een Stolperstein zijn € 120,-.
Voor meer informatie kunt u altijd iemand van de werkgroep benaderen per mail of telefoon.

Van de Joodse slachtoffers is er veel informatie, van andere slachtoffers nauwelijks. Denkt u nuttige informatie te hebben of wilt u een steen adopteren, dan vraagt de werkgroep contact op te nemen.

stolperstein04

Contact  i.v.m. adoptie van Stolpersteine, donatie of informatie:

E-mail:  stolpersteineleek70 -at- gmail.com
              ehbult -at- hetnet.nl
              s.homan -at- home.nl

 Telefoon:  0594 516393  of 050 5029937

De leden van de werkgroep:
 Meindert Bouma        Fredewalda, Tolbert                           
 Epko H. Bult en
 Siebrand Homan
 Hist. Kring Gemeente Leek e.o.
 Berend Hoekstra  Gemeente Leek
 Anneke Michel en
 Lieneke Rijnveld
  Samuel Levie Stichting
  Paul Tameling  4 mei comité Leek