Historische Kring gemeente Leek e.o.

Oorlog, Deel 4, (slot) door  Sikke Cazemier en Klaas S. Gunter
uit Historisch Leek 29-02,  april 2015

Reactie van een lezer
Op mijn bijdrage aan Historisch Leek, die verscheen onder de titel OORLOG, ontving ik een reactie van een oud-Leekster, de heer Klaas S. Gunter. Hij plaatste bij mijn relaas over de meidagen van 1940 nog enkele aanvullingen. De heer Gunter,  die in 1940 16 jaar was en destijds aan de Schreiershoek woonde, heeft ook nog veel herinneringen aan de jaren ’30,  de crisisjaren, toen massale werkloosheid en armoede het dagelijks bestaan van zeer velen teisterden.

Lees het hele artikel als PDF