Historische Kring gemeente Leek e.o.

Korte inhoud Historisch Leek 30-2, april  2016

 

omslag30 01Leuringh, een vooraanstaande familie in Vredewold, deel 1, door Sikke Cazemier

Leden van de familie Leuringh bekleedden een paar honderd jaar een vooraanstaande plaats in Leek, Tolbert, Vredewold en in de provincie Groningen.
De Leuringslaan in Tolbert en enkele grafstenen herinneren nog aan deze vooraanstaande familie van grootgrondbezitters, verveners, ontginners, landbouwers en bestuurders.
Cazemier vertelt in een aantal afleveringen het verhaal van de Leuringhs vanaf de 18e eeuw. Deze keer gaat het tot en met het verhaal van Hendrik Leuringh, die boer werd op de Sintmaheert, de boerderij aan de Leuringslaan in Tolbert die onlangs is afgebrand.

Eekschillers op de schilhoek in Leek, door Harry Boonstra

Weilanden en andere stukken grond werden vaak afgeschermd met singels van eikenhakhout. Een keer in de ongeveer 6 jaar werd het hout gekapt door arbeiders van de Veluwe; zij kapten de bomen en die werden ontdaan van de bast, de eekschors. Het eekschillen vond plaats aan de Schilhoek in Leek

H.Tjoelker fourage- en kunstmesthandel b.v., door Bert Zuiderveld

Een prachtig verhaal over Hendrik Tjoelker, die meer dan 60 jaar geleden aan de Diepswal bij het Leekster Hoofddiep Een onderneming starte en deze verder wist uit te breiden tot in de 21e eeuw. Het verhaal van een hardwerkende ondernemersfamilie.

De kerk van Lettelbert, door Anneke Smits

Op 27 december 2015 was er voor de laatste keer dienst in de Hervormde kerk van Lettelbert. Anneke Smits heeft verteld over haar jeugdjaren tijdens en na de oorlog toen haar vader koster was in de kerk van Lettelbert. Het kerkje van Lettelbert is in de dertiende eeuw gebouwd. Op dit moment geeft Ronald Medema er iconenles in de consistorie.

 

 

Als die eikenboom kon praten, Kees Kleiker als onderduiker in de oorlog 1940-1945, deel 2 - door Jacob en Geert Kleiker

Jacob en Geert Kleiker zoeken naar gegevens over de oorlogstijd1940-1945 en het onderduiken van hun vader Kees Kleiker. Het uitgebreide en rijk geïllustreerde verslag, dat als boekwerk in een beperkte oplage is verschenen, is eigenlijk al zeer indrukwekkend. Door interviews en persoonlijke ervaringen is het verslag een boeiend leesbaar verhaal geworden dat een goed beeld geeft van datgene wat er in Lettelbert tijdens de tweede WO is gebeurd. De broers Kleiker doen een oproep om foto’s of ander materiaal uit de periode van de 2e wereldoorlog beschikbaar te stellen.
In het tweede deel van het oorlogsverhaal gaat het over de onderduikerstijd van Kees Kleiker in de oorlog van 1940-1945.