Historische Kring gemeente Leek e.o.

Abraham Santee Leuringh 1796 - 1863 Deel 2, door Sikke Cazemier
Historisch Leek 31-3 juli/augustus 2017


In 1856 meldde A.S. Leuringh via een advertentie in de Groninger Courant het plotseling overlijden van zijn echtgenote Adriana van Roijen:
Heden morgen overleed onverwacht, na een langdurig lijden, mijne beminde Echtgenote ADRIANA VAN ROIJEN in den ouderdom van ruim acht en vijftig jaren, en na eene gelukkige echtvereniging van 21 jaren. Diep bedroefd staar ik haar met mijne kinderen en hare eenige zuster na. Hoe zwaar ons dit verlies valt te dragen, zal ieder kunnen beseffen, die de dierbare overledene gekend heeft.

Leek, den 28 Nov. 1856
A.S. LEURINGH

Lees het hele artikel als PDF